Mali denetimler, AKP’li ve MHP’li belediyelerin usulsüzlük yuvası haline geldiğini ortaya koydu. Mevzuata aykırı ihaleleri, kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumları ve akçeli işleri Sayıştay denetçileri açığa çıkardı.

Usulsüzlük ittifakı
Fotoğraf: BirGün

Mustafa BİLDİRCİN

Sayıştay denetimleri kapsamında mali hesapları mercek altına alınan Ankara’daki ilçe belediyelerinden usulsüzlük fışkırdı. AKP idaresindeki altı ilçe belediyesi ile MHP yönetimindeki iki ilçe belediyesinin denetim raporlarında, “Bu kadarı da olmaz” dedirten tespitlere yer verildi. İlçe belediyelerinin mevzuata aykırı ihaleleri ve kamu kaynaklarına yönelik savurgan tutumları Sayıştay denetimlerine takıldı.

MHP yönetimindeki Gölbaşı Belediyesi’nin mali hesapları mercek altına alındı. İlçe belediyesinin mali hesapları ve ilçede fiziki incelemelerde bulunan Sayıştay denetçileri, ilçe sınırlarındaki bazı işletmelerin ruhsatsız faaliyet gösterdiğini belirledi.

KANUN DİNLEMİYORLAR

Ankara Gölbaşı’ndaki toplam 7 bin 972 adet işyerinden 4 bininin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildi. Belediyenin MHP’li yönetimi, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin kayıt altına alınması konusunda uyarıldı. Belediyenin öte yandan doğrudan temin ya da pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği mal alımlarında, mevzuatta öngörülen yüzde 10 sınırını aştığı öğrenildi. Toplam 50 milyon TL’ye yaklaşan sınır üzerindeki harcamaya yönelik Kamu İhale Kurulu’ndan, “Uygundur” görüşünün alınmadığı bildirildi.

AKP’li Murat Köse idaresindeki Mamak Belediyesi’nin mali denetimlerinin ardından hazırlanan rapor da dikkati çekti. Belediyenin, ilçe sınırlarında yer alan üç taşınmazı, “Trafo alanı olarak kullanılması” amacıyla TEDAŞ adına Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne tahsis ettiği belirlendi. Elektrik dağıtım şirketinin bir özel şirket olduğunun altını çizen Sayıştay denetçileri, belediye tarafından TEDAŞ adına yapılan taşınmaz tahsisinin mevzuata aykırı olduğunu vurguladı. Mamak’ta ticari faaliyet gösteren 2 bin 706 kişi ya da kurumun ruhsatsız çalıştığı da öğrenildi.

Belediyenin öte yandan, yapım işi kapsamına giren bakım ve onarım işini ihalesiz şekilde iştirakine devrettiği kaydedildi. Bu kapsamda 20,1 milyon TL’lik gidere imza atıldığını belirleyen Sayıştay denetçileri, kamu zararına dikkati çekerek, “Bu tür işlerin esas alım usulü olan açık ihale usulü ile yaptırılması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

AKP’li Sincan Belediyesi’nin elektrik dağıtım şirketine sağladığı ayrıcalık da Sayıştay raporlarına yansıdı. Belediyenin, elektrik dağıtım şirketince yapılması gereken işleri kendi bütçesinden karşıladığı, trafoların bakım giderlerini üstlendiği anlaşıldı. Bu kapsamda imza atılan 391,9 bin TL’lik harcamanın elektrik dağıtım şirketinden tahsil edilemediği belirtildi.

Sayıştay denetimlerine göre, MHP’li Etimesgut Belediyesi Kanun’a aykırı şekilde, yüzlerce işçiye yıllık izinlerini kullandırmadı. Yapılan incelemede, belediyede kadrolu çalışan 30 işçiden yedisinin 100 ile 200 gün arasında, altısının 200 ile 300 gün arasında, birinin ise 300 ile 400 gün arasında yıllık izninin kullandırılması görüldü.

USULSÜZLÜK FIŞKIRIYOR

Sayıştay’ın, AKP’li ilçe belediyelerinden Pursaklar, Kazan, Altındağ ve Keçiören belediyelerine yönelik denetim raporlarındaki bazı tespitler ise şöyle sıralandı:

• Süresi Geçtiği Halde İdare Tarafından Kesin Kabulü Yapılmamış Yapım ve Onarım İşlerinin Bulunması (Altındağ)

• Amatör Spor Kulüplerine Belediye Bütçesinden Yapılan Nakdi Yardımlara İlişkin İzleme Çalışmasının Yapılmamış Olması (Kazan)

• Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması (Kazan)

• Belediye Tarafından Sunulan Çeşitli Hizmetlerde Bazı Meslek Gruplarına Ücretsiz Tarife Uygulanması (Keçiören)

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Bulunması (Pursaklar)