"Eğitimde Fırsat Adaleti... Hizamızı bu üç kelimeden aldık ve bu kavramı çalışmalarımızın merkezine koyduk. Köydeki öğrenciyle şehirdeki öğrencinin, taşrada eğitim alanla merkezde eğitim alanın benzer eğitim imkanlarına sahip olabilmesi için çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin." dedi biz de bekledik. Beklentimiz boşa çıkmadı: EBA (Eğitim Bilişim Ağı) arayüzü tümüyle yenilenmiş. Böylece interneti olan her okul, öğrenci ve öğretmen ülkenin en ücra köşesinde de olsa aynı eğitim içeriklerine bir tıkla erişebilecek. Üstelik (hat varsa) 3 GB internet bedava. "Bugün Şırnak'ın köyündeki çocukla, İzmir'deki çocuğun; Urfa'nın küçük bir ilçesindeki gençle İstanbul'daki gencin aynı eğitim imkânlarına sahip olabildiği; sosyo-ekonomik nedenlere takılmadan eğitim alabildiği bir imkân var elimizde."

Hepsi bu değil, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz 'Ben karbon döngüsüyle ilgili kısmı kitaptan karekodla cep telefonunda görmek istiyorum, incelemek istiyorum. Videoyu izlemek istiyorum' dediğinde kitabın her bir sayfasında neyle ilgiliyse karekodla erişim sağlanması söz konusu."

Eğitim Bakanı, tırnak içinde verdiğim hizmetlerini dün "EĞİTİMDE FIRSAT ADALETİ" sloganıyla tüm ülkeye görkemli bir törenle duyurdu. Gördük ki eğitimde adaleti sağlamak hiç de o kadar zor birşey değilmiş! Adaleti köye kadar kablo ile götürüp orada herkese kablosuz dağıtmayı akıl edemeyenler utansın! Allah Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan razı olsun!

Bazılarınız eğitimde adaletin toplumsal adaletle sağlanacağını düşünüyor olabilirsiniz. "Eğitimde Fırsat Adaleti…” sloganı sizi fakirlere pozitif ayrımcılık yapılacağı (mesela ebeveynin tüm eğitim harcamasının iade edileceği gibi) beklentisine sokmuş da olabilir. Öyleyse siz adaletten anlamıyorsunuz demektir. Adalet, internetin, EBA’yı Şırnak’ın bir köyündeki çocukla İzmir’deki çocuğa aynı anda ulaştırmasıdır!

"Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa" atasözüyle gerçek fikrini vecz etmiş bir ağadan daha ne beklersiniz. Bakan, bu sözü sarf ettiği Bakanlar Kurulunda "Üniversite öğrenci sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Az öğrenci sayısı varsa başarılıdır." da demiş! Sözün sahibi bilim ünvanı taşıyan biri ve o biri de sizin bakanınız ise hâlâ bir okulunuz olduğuna şükredin!

Eğitim bilimci Bakanınızın "Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa", "Üniversite öğrenci sayısı çoksa o ülkede sorun vardır." dediğine, demiş olabileceğine inanmadınız değil mi? Ben kuşku duymadım; onun, oval masanın başında oturan başkanının "Efendim 'işsizlik var', olabilir. Her üniversite mezunu iş sahibi olacak diye bir şey yok" hadisini bilimsel yoldan tashih etme çabasına girdiğinden eminim. Eminim ki Bakanlar Kurulunda “bilim insanı” olarak bulunmanın fazla elitik olduğunu, avamlaşıp sıradan biri gibi gözükmenin politik hayellerine erişimi kolaylaştıracağını da düşünmüştür.

Nedeni, niyeti ne olursa olsun ülkemizin seçkin bir eğitim bilimcisi "Üniversite öğrenci sayısı çoksa o ülkede sorun vardır." diyorsa bir bildiği vardır. Kanıt sormaya gerek yok; 25‐64 yaş arası nüfusun yükseköğrenim oranı dünya ortalamasının çok üzerindeki Kanada (%56,27), Japonya (%50,50), İsrail (%49,90), Güney Kore (%46,86), İngiltere (%45,96), ABD (%45,67), Avustralya (%43,74), Finlandiya (%43,60), Norveç (%43,02) ve Lüksemburg (%42,86) hem ekonomik hem sosyal kriz içinde kıvranıp dururken hangi veriye dayanıyorsunuz diye sorulur mu! Herkese sorulur, fakat 2023 Vizyon’unu veri üzerine kurmuş Ziya Selçuk’a “hangi veri” diye sorulmaz!