Google Play Store
App Store

Bir küçücük virüs kapitalizme dur diyor!

Koronavirüs salgını ile ülkemizde bilimi yok sayanlar bilimi, bilim insanlarını referans alan açıklamalarla halka sesleniyor, sendika sözcüğünü bugüne kadar cümle içinde dahi kullanmayanlar sendikalaşma çağrısı yapıyor, dünyada sağlık hizmetleri kamusallaştırılıyor.

Bir küçücük virüs kapitalizme dur diyor!

Sokağa çıkmanın tamamen veya kısmen sınırlandırıldığı, yasaklandığı ülkelerde işten çıkarılmalar, ücretsiz izinler ile en büyük bedeller emekçilere ödetiliyor. Ülkemizde ve dünyada kamu kaynaklarını sermayeye ve yandaşlarına sınırsızca aktaran devletler tüm emekçilere ücretli izin, işsizlere işsizlik maaşı, temel gıda, temizlik, ilaç ve medikal malzemelerin ücretsiz dağıtımı, ücretsiz elektrik, su, doğalgaz ve kamusal, parasız sağlık hakkı konusunda üç maymunu oynuyor. Dünya genelinde neoliberal politikalara karşı güçlü direnişlerin yaşandığı, kapitalizmin hegemonyasını kaybettiği bir dönemden geçerken koronavirüs ile kapitalizme dair tartışmaların yoğunlaştığı bir süreç yaşanıyor.

Bir küçücük virüs kapitalizme dur diyor!

Neoliberal politikaların örgütleyicisi ABD bir kez daha emperyalist, kapitalist olmanın gereğini yerine getiriyor ve koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Alman CureVac' a araştırmalarını ABD'nin kullanımına sunması için para teklif ediyor. ABD aşıyı sadece kendisi için, patronları daha da zenginleştirmek için isterken Küba Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi koronavirüsle savaşacak 22 ilacın üretimi konusunda garanti veriyor ve ihtiyacı olan tüm ülkelere gönderebileceklerini açıklıyor. Ispanya hükümeti ise bu süreçte hastaneleri ve sağlık hizmeti veren tüm kurumları kamusallaştırma kararı alıyor.

Bir küçücük virüs kapitalizme dur diyor!

Dayanışma ağları her geçen gün yaygınlaşıyor. Italya'da sağlık emekçileri balkonlardan, pencerelerden alkışlarla karşılanıyor; ABD'li Gloria Gaynor "Ben Hayatta Kalacağım" şarkısı eşliğinde ellerini yıkayan görüntüleri paylaşarak sanatla yaşama tutunma çağrısı yapıyor, Beyrut' ta koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan bir kadının doğum gününü komşuları tencere ve tavalarla ritim tutarak kutluyor, ülkemizde gençler evde kalması gerekenlere acil ihtiyaçları için yardımcı olabileceklerini yazan notlar bırakıyor.

Bir küçücük virüs kapitalizme dur diyor!

Koronavirüs; enternasyonal dayanışmanın, ırk, dil, din, cinsiyet farklılıklarının ayrıştırıcı değil, birleştirici özelliklerimiz olduğunu, aslolanın yaşam olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor. Insanlık tarihi boyunca emekten, demokrasiden, barıştan yana tüm güçlerin haykırdığı gibi dünyayı bilimin, dayanışmanın, mücadelenin kurtaracağı gerçekliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu virüs tüm dünyaya insanların yoksulluktan ölmeyeceği, tüm kaynakların insanı yaşatmak için kullanabileceği başka bir yaşamı örgütleme çağrısı yapıyor.