Birden çok işyerinde çalışabilir miyim?

Soru1: Aynı anda 2 iş yerinde birden çalışılabilir mi? Ayda 30 günden fazla sigorta girişi yapılırsa işçi için bir sorun teşkil eder mi?

Soru2: Bir firmada 4 yıldır çalışmaktayım. Otuz gün üzerinden SSK yatırılıyor. Aynı zamanda bir kursta ders veriyorum. Burada da primim 15 gün üzerinden yatırılıyor. Toplamda 45 gün yatıyor. Bir sorun olur mu? 30 günlük iş yerinden çıkartılarsam işsizlik ödeneği alabilir miyim?

Cevap: Bir kişinin birden çok işyerinde çalışmasında yasal bakımdan bir engel yoktur. Konunun Sosyal Güvenlik yanına bakacak olursak ise işçiyi çalıştıran her iki işverenin de Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemesi zorunludur. Yani bir işveren işçiyi sigortalı çalıştırıyor, zaten gerekçesiyle diğer işverenin işçiyi kayıt dışı çalıştırması mümkün değildir.

Diğer taraftan Sosyal Güvenlik mevzuatı bakımından işçi kaç işyerinde çalışırsa çalışsın her ay 30 gün kabul edilir. Yani örneğin 2’nci soruyu soran okurumuz her ay kendisi için iki ayrı işyerinden 45 gün prim yattığını belirtmiş. Ancak bu durum SGK açısından her ay 30 gün kabul edildiğinden prim ödeme gün sayısı bakımından kendisine bir avantaj sağlamaz.

Prim gün sayısı konusu böyle olmakla birlikte emekliliğe esas olacak toplam kazanç bakımından ise durum farklıdır. İşçinin birden çok işyerinde ödenen primlerine ilişkin tutarlar toplam kazancına yansır ve bu durum emekliliğe esas ortalama kazancını yükseltir.

Özetle birden çok işyerinde çalışan işçilerin 30 günü aşan prim gün sayılarının işçiye bir faydası olmaz ancak yatan primler ileride emeklilik aylığına olumlu yansır.

Bu arada her iki işyerinden yatan primler aylık Sosyal Güvenlik prim matrahı tavanını aşarsa bu primlerin işçiye ait kısmını (yüzde 14) işçi kurumdan iadesini isteyebilir.

Son olarak da işyerinden işsizlik ödeneğine hak kazanacak nedenlerden biriyle işten çıkarılan bir işçi prim ödeme gün şartlarını da yerine getirmek şartıyla işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.