7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan savaşla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İsrail’in “etnik temizliğe” varan saldırganlığına karşı haklı bir öfke oluştu. Toplumun hemen her kesiminden –seküler milliyetçi olarak lanse edilen bir kesim hariç- gruplar sokaklara çıktı. Çıkmaya da devam ediyorlar.

İsrail devletinin protesto edildiği, Filistin ile dayanışmanın sergilendiği bu eylemlerde mekânsal ve zamansal kısıtlılıklar ya da etkenler nedeniyle farklı dünya tahayyüllerine sahip çevrelerin eylemleri de çakışmak zorunda kaldı. Bu durum “Sağcılarla solcular yana yana düştü”, “Filistin meselesi birleştirdi”, “Sağcılarla solcular Gazze’de aynı şeyleri söylüyorlar” gibi yorumlara neden oldu. Televizyon stüdyolarından ara sokaklardaki kafelere kadar aynı nakarat tekrarlandı.

∗∗

Peki öyle mi?

Filistin meselesinde solcularla, sağcılar aynı şeyi mi söylüyor? Ya da aynı şeylere mi itiraz ediyorlar?

Tabii ki öyle değil.

Olması da “eşyanın tabiatına” aykırı. Muhafazakarları, İslamcıları, sağcıları sokağa döken motivasyon ile solcuları meydanlara çıkaran motivasyon aynı değil. Hiç olmadı da. Olmayacak da. Ne dün oldu, ne de bugün. Gelecekte de olmayacak.

Solcular ile gericiler, dinciler, muhafazakârlar, faşistler özetle sağcılar Filistin’e aynı pencereden bakmıyorlar. Ne sorunun kökenine dair yaklaşımları aynı ne de bugün yaşanan meseleye ilişkin okumaları.

∗∗

Nedir bu farklılıklar?

Solcular, sosyalistler Filistin'in halkının ve bu halkın kendini savunma, kendi kaderini tayin etme hakkının yanında. Ama aynı zamanda İsrail halkının da var olma hakkını savunurlar.

Buna karşılık sağcılar, dinciler, gericiler İsrail devletinin ve de halkının “var olma hakkı”na karşı.

Solcular sivillerin hedef alınmasını, işkence edilmesini, çocukların esir alınmasını hiçbir şart ve koşulda kabul edilemez bulur. Köktendinciler “cihat” için her türlü saldırıyı meşru görür. Karşı tarafın yok oluşunu savunur.

Solcular halkların kardeşliğini savunur. Alanlara, meydanlara inen solcuların, ilericilerin ilk attıkları sloganlardan birisidir “yaşasın halkların kardeşliği.” Ancak sağcılar "halkların kardeşliği"ni savunmaz, hiçbir sağcının, İslamcının eyleminde de bu slogan duyulmaz.

∗∗

İslamcılar, Filistin dahil tüm meselelere, “ümmet”, “mezhep” kardeşliği üzerinden yaklaşır. Solcular enternasyonalist dayanışma üzerinden.

Dinciler, gericiler sokaklarda “Müslüman Kardeşler hattı” hülyasını dile getirir. Sosyalistler tüm bölgenin ezilen, sömürülen, haklarının birlikteliğini vurgular. Gericiler İsrail’deki dinci bağnazlıkla yarışır. Sosyalistler, İsrail’in ilerici halklarıyla birliktedir.

Siyasal İslamcılara göre Filistin bir din meselesidir. Solculara göre Filistin vatansızlaştırılan bir halkın varlık savaşıdır.

Hayri Kozanoğlu hocadan alıntılarsak; “Solcular insani, vicdani, hukuki ve tarihi gerekçelerle, Hamas’a rağmen Filistinlilerin yanında. AKP ve tüm İslamcılar ise Hamas’ın hatırına, sırf Müslüman oldukları için (aralarında Hıristiyanlar da bulunmasına karşın…) destek veriyorlar. O destek de, İsrail ile askeri anlaşmalar orta yerde dururken, mitinglerde hamasi nutuklarla esip gürlemek biçiminde ortaya çıkıyor.”

∗∗

Solcular, sosyalistler anti emperyalisttir. Filistin meselesinin emperyalizm olgusu dikkate alınmadan anlaşılmayacağına inanır.

Emperyalizme karşı çıkmadan Filistin davasına sahip çıkılamayacağını kaydederler. Emperyalizmin kollarında serpilip gelişen “yeşil kuşak” bakiyesi siyasal İslamcılar, 6. Filo sevdalıları ABD ile kol kola yol alır. Sağcıların emperyalizmle derdi yoktur.

Ortadoğu’da solun bastırılması, ilerici damarın kesilmesi için ABD emperyalizmi ile birlikte iş tutan siyasal İslamcıların “dava”sından hakların yararına bir şey çıkmaz.

∗∗

TÜRKİYE SOLU OLUMLU SINAV VERDİ

Peşinen söylemekte yarar var. Türkiye solu ilk andan itibaren Filistin meselesinde bir bütün olarak doğru bir tutum takındı. Bu sınavdan da alnının akıyla çıktı. Hamas’ın sivilleri hedef alması da kınandı, İsrail’in bu saldırılar üzerinden Filistinlilere ölüm yağdırması da. Hedefine de faşist İsrail iktidarını koydu.Doğrusu da buydu. Liberal tahakkümün ilk anlardaki saldırılarını boşa çıkarmayı başardı. Tüm dünyada ve Türkiye'de sol, Filistin'in yanında konumlandı. Ancak bu durum Avrupa solu için söylenemez. Avrupa solu bu konuda da olumsuz bir tutum sergiledi.