Sadece sol, sosyalist ilerici güçlerin değil bir nevi tüm ülkenin de gözü Hozat’ta olacak. Devrimci damarın güçlü olduğu ilçenin SOL Partili Belediye Başkanı Aydın Kaya, "Halkla birlikte üretecek ve yöneteceğiz" diyor.

Dört dağ içerisinde bir devrimci başkan
SOL Partili Başkan Kaya ilçenin sorunlarını, çözüm önerilerini ve projelerini BirGün’e anlattı. (Fotoğraflar: İnan Çolak)

Sol, sosyalist, devrimci damarın güçlü olduğu Dersim’in Hozat ilçesinde bu aşırı politikleşmenin etkilerini her köşe başında görmek olası. Kentin ve de bölgenin en büyük askeri kışlalarından birisinin içinden geçilerek girilen ilçe merkezindeki tek caddede sizi karşılayan Seyit Rıza’dan Che Guevara’ya, Deniz Gezmiş’ten Terzi Fikri’ye pek çok tarihsel figürün duvarlara asılı fotoğrafları ilçenin “devrimci, ilerici” kimliğine dair pek çok şeyi anlatıyor.

Bir dönem şehir merkezine de “ev sahipliği yapmış” olan Hozat, Dersim’in (Tunceli) orta kesiminde sarp dağlar ile kuşatılmış halde.

SOL GELENEĞİN İZİNDE

Kaypakkaya geleneğinin tarihsel olarak güçlü olduğu ilçe aynı zamanda Devrimci Yol’un da Dersim’e açılan kapısı. Büyük bedeller ödenerek tohumları atılan devrimci fikriyatın izdüşümleri her adımda karşımıza çıkıyor. 31 Mart’ta bir sosyalist adayın belediye başkanlığına seçilmesi bunun sadece bir örneği.

Hozat devrimci geleneğine ve de kimliğine yakışır şekilde tercihini kullandı ve SOL Parti’den Aydın Kaya’yı Belediye Başkanı olarak seçti. Solun solla yarıştığı ilçede CHP ve TİP’ten giren SMF’nin adayını geride bırakarak ipi göğüsleyen Aydın Kaya’nın başarısı sürpriz olarak görülse de, esasında değil.

‘AYDIN ABİ NASILSIN?’

Yıllarca İzmir’de yaşayan Kaya, oldukça sevilen bir isim. Memleket sevdası, halkına olan düşkünlüğü ve dayanışmacı ruhu kendisini öne çıkarmış. Seçimden haftalar önce gazeteye gelen Dersimli politik figürler de seçilme şansının azımsanmayacak oranda olduğunu söyledikleri Kaya’nın çok sevilen biri olduğuna göndermede bulunuyorlardı.

Seçim zaferinin ardından gittiğimiz Hozat’ta bu sevgiye bizzat tanık oluyoruz. Esnafından yurttaşına konuştuğumuz Hozatlılar, Kaya’nın yardımsever, çalışkan kişiliğine dikkat çekiyorlardı. Röportaj sonrası caddede yaptığımız yürüyüş esnasında 9-10 yaşlarındaki bir çocuğun büyük bir sevgiyle yaklaşarak “Aydın Abi nasılsın?” sözleriyle Kaya’ya sarılması oldukça dikkat çekiciydi.

Ana muhalefet partisinin tüm itiraz yollarını kullanarak koltuğuna oturmasını geciktirdiği Kaya, bir haftayı aşkın bir süre sonra ancak Salı günü başkanlık mazbatasını alabildi. “Birlikte üretip birlikte yöneteceğiz” sözü veren Kaya’yı zorlu bir dönem bekliyor. Zira çok sayıda sol örgüt ve yapının bulunduğu, 3 bin 654 nüfuslu aşırı politikleşmiş küçük bir ilçede atılacak her adımın önemi büyük. Tetikte bekleyenler az değil. Politikleşmenin getirdiği rekabet de ayrı bir sorun.

PARLAYAN YILDIZ

İlçenin özgün dinamikleri nedeniyle sadece ilerici, sol-sosyalist güçlerin değil tüm Türkiye’nin gözü de Hozat’ta olacak. 85 milyonluk ülkede Samandağ ile birlikte solun elindeki iki ilçeden biri olan Hozat’ta örnek bir devrimci yerel yönetim anlayışını inşa etmek haliyle ağır bir tarihsel sorumluluğu da beraberinde getiriyor. SOL Partili Başkan Kaya bu durumun farkında. Halkın kendi kendini yönettiği, kamucu, ekolojik ve demokratik bir devrimci yerel yönetim deneyimi yaratmanın muhalefete yeni ufuklar kazandıracağını belirtiyor. Her adımda bu gerçekliği hatırlayacaklarını vurguluyor. 

TERZİ FİKRİ’DEN İLHAM ALIYORUZ

SOL Parti Hozat İlçe Başkanı Cafer Bozkurt’un da katıldığı buluşmada Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ile projelerini, önceliklerini ve seçim zaferini konuştuk. Birlikte üretip birlikte yöneteceklerini kaydeden Kaya, Terzi Fikri’nin Fatsa’da oluşturduğu halkçı, devrimci belediyeciliği kendilerine model aldıklarını belirterek, bu referansla hareket edeceklerini vurguluyor. Kaya şunları söylüyor:

ZAFER SÜRPRİZ DEĞİLDİ

Zaferimiz sürpriz değildi, bekliyorduk. Kazanacağız demiştik, kazandık. Tabi bu benim bireysel bir başarım değil, ekibin, partinin başarısıdır. Hep birlikte çalıştık, omuz omuza verdik ve kazandık. Beş yıllık bir emeğin ürünü bu zafer. Beş yıldır bölgedeyim köy köy, kapı kapı çalışma yaptık. Halkı bilinçlendirdiğinizde, anlattığınızda, kapısını çaldığınızda sizi sahiplenecektir. Sorunları yerinde tespit ettik, çözümler ürettik, halka anlattık, güvenlerini kazandık.

KILAVUZUMUZ TERZİ FİKRİ

Terzi Fikri (Fikri Sönmez) benim idolüm, Fatsa bizim geleneğimiz. Dünya genelinde oluşturulmuş sayılı halkçı devrimci modellerden Fatsa. Önümüzde Fatsa örneği var. Bu örnek doğrultusunda Hozat’ta da adımlar atacağız. “Söz, yetki, karar halkındır!” diyoruz. Halkın da içinde olduğu bir belediyecilik anlayışımız olacak. Alacağımız her karara halkımızı da katacağız. Halkla birlikte tartışarak, konuşarak kararlar alacağız. Her şeyi, hepsini halkımızla birlikte yapmak istiyoruz.

HALKLA YÖNETECEĞİZ

Tarımdan hayvancılığa, imardan üretime liyakatli, kendi alanında uzman kadrolarla çalışacağız. Halka, kitle örgütleriyle tartışarak, birlikte hareket ederek doğru kararlar alacağız. Sorunları çözme konusunda hep birlikte karar alacağız. Toplumun tüm katmanlarıyla ortak karalar almayı hedefliyoruz.

SORUNLARA ÇÖZÜM HAZIR

Hozat’ın büyük sorunları var. AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizin en fazla vurduğu bölgelerden ilçemiz. Bu kriz bölgemizde daha çok hissediliyor. Bölgemizde sanayi alanları ve üretim araçları olmadığı için işsizlik hat safhada. Ancak bu sorunların çözümüne yönelik önemli projelerimiz de bulunuyor. Bu sorunlara yönelik çözüm üretme konusunda partimizle birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Hayvancılık, tarım ve arıcılık üzerine önemli proje geliştirmekteyiz. Üretimi temel alacağız.

KOOPERATİFLER KURACAĞIZ

Kooperatifler kuracağız, bu kooperatifleri kendimiz yöneteceğiz. Tüketiciye, halka ürünleri ulaştıracağız. Özellikle kadın kooperatifi ilk hedefimiz. Tarım kooperatifi olmazsa olmaz. Mandıra yapacağız, halktan aldığımız sütü buralarda değerlendireceğiz. Üreticiyi koruyacağız, destekleyeceğiz.

GÖÇ, İŞSİZLİK, İSTİHDAM

İlçe nüfusu büyük göç verdi, veriyor. İstihdam, üretim yok, işsizlik yoğun. Yurt dışına özellikle büyük göç var. Bu gençlerimizi burada tutmak için tüm olanakları kullanacağız. Hozat’ın nüfusu eskiden 5 bin 500’dü, şu an 3 bin 300’e düşmüş durumda. Müthiş bir göç var. Bu göçün en büyük sebebi işsizlik. İşsizlik çok büyük bir sorun olduğu için bölgede çok acı bir göç var. Köylerimiz boşaldı, bizim de köylere yönelik bir geriye dönüş projemiz var. Son dönemlerde artan göç sorununa ve gençleri üretim politikalarına katıp onların kendi topraklarında yaşamalarını sağlayacağız.

KADIN HALK EVİ, KOMİTELER

Kadınlar ve gençlerin büyük sorunları var. Kadınlar istihdama katılamadığı için eve, dört duvar arasına hapsolmuş durumda. Kadınlarımız için Hozat bir açık cezaevine dönüşmüş. Kadınlarımızı evden çıkaracağız, sosyal yaşama dahil edeceğiz. Kadınlar için istihdam alanları yaratacağız. Kadın Halk Evi kuracağız. Üretimde tutacağız. Gençlik evi kuracağız, onlarla yakından ilgileneceğiz.

Kadınlar ve genç kadınlar için mahalle kadın dayanışma komiteleri kurmak istiyoruz. Gençlerin içinde olduğu gençlik dayanışma merkezleri kuracağız. Köylerde köy dayanışma komiteleri kurmayı hedefliyoruz.

KÜLTÜR-SANAT MERKEZLERİ

Madde bağımlılığıyla mücadele edeceğiz. Gençlik danışma merkezleriyle birçok kurum ve kuruluşlarla kültür ve sanat alanında eğitimler yaparak gençlerimizin daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Mahallelerimizde belirli periyotlarla halk toplantıları yaparak sorunların yerinden tespiti ve halk meclisleri ile yönetimi bir arada tutup birlikte yönetmeyi sağlayacağız.

DOĞAMIZI KORUYACAĞIZ

Bölgemiz maden şirketlerinin hedefinde. Çevre ve doğa mücadelesini sonuna kadar savunacağız. İlçemizin imar durumunu yeniden ele alıp ilçemizi ranta kapatacağız, köylere dönüş projeleri hazırlayarak köylerimizi tekrar yaşama açacağız.

BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM

Hozat’a gelmek isteyen binlerce aile var, insanlar şehirlerde geçinememekte. Nüfusumuzu yeniden kendi memleketlerinde yaşamalarını sağlayacağız.