SORU: Üç yıldır bir markette şarküteri görevlisi olarak çalışıyorum. Bir süredir şarküteri görevim yanında kasap reyonuna da bakmam isteniyor. Buna karşı çıkmama rağmen kasap vermeyerek beni her iki reyona da bakmaya mecbur bırakıyorlar. İş yükünün aşırı derecede artması sonucu hem bedensel hem de psikolojik anlamda yıpranıyorum. Kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim. İşyerine gitmek zorunda mıyım?

CEVAP: İşçinin çalışma koşullarının işverenin tek taraflı kararı ile değiştirilmesi (ağırlaştırılması) İş Kanunu 24/2. madde çerçevesinde işçi bakımından haklı fesih gerekçesi oluşturabilir. Çünkü işveren bu tür değişiklikler için işçinin onayını almak zorundadır. Konuya ilişkin iş kanununun ilgili maddesi aynen aşağıdaki gibidir;

“00Madde: 22 İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz”

Benzer bir olayda çalışma koşulları ağırlaştırılan bir özel güvenlik görevlisi ile ilgili Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın özetini de aşağıda paylaşıyorum;

“ Somut olayda davacı işçinin güvenlik elemanı olarak çalıştığı işyerinde davalı tarafça 12.04.2005 tarihinde alman karar gereğince site güvenliğinin daha iyi sağlanması amacı ile genel kullanıma açık olan zemin kat ortak kullanım merdivenlerinin giriş kapılarının akşam kapatılıp, sabah açılması kararlaştırılmıştır. Böylece, daha önce bu konuda karar olmayıp, sonradan çıkartılan bu yönetim kurulu kararı ile davacı işçiye ek görev verilmiştir. Çalışılan işyerinin fiziki durumu, kapatılması istenen kepenklerin miktarı ile verilen ek görevin mahiyeti ve davacı işçiye yüklediği külfet dikkate alındığında işveren tarafından çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda davacı işçinin 6 iş günlük süre içinde bu değişikliği yazılı olarak kabul etmediği de dikkate alındığında, davalı işveren tarafından yapılan fesih haksızdır. Haksız feshin sonucu olarak davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmiş olması hatalıdır.”( Y.9. H.D. Esas No. 2007/36366 Karar No. 2009/2936 Tarihi: 18.02.2009)

Ancak siz bu nedenle iş sözleşmenizi sona erdirip işten ayrıldığınızda işveren hemen size “al kıdemini, güle güle” demeyecektir. Muhtemelen hukuksal bir süreç başlatmanız gerekecek. Bu süreci de bir avukatla sürdürürseniz sağlıklı bir sonuç alabilirsiniz. Bu nedenle önerim bir hukukçuyla görüşerek birlikte hareket etmenizdir. Bu arada işe gitmemek gibi bir davranışta bulunmayın, bu işverene haklı fesih hakkı verir ve sizi tazminatsız olarak işten çıkarır. Hukuksal süreç başlattıktan sonra yani işverene fesih bildirimi gönderdikten sonra işe gitmeyebilirsiniz.