Korkut Boratav

Korkut Boratav

Bir darbe girişiminin arka planı

30 Eylül’de Ekvador’da meydana gelen bir “polis ayaklanması”, güçlükle geçiştirildi. Türkiye basınında da yer alan olayların arka planından bazı öğelerin...

Avrupalı iktisatçılardan yeni bir çağrı

Dört Fransız iktisatçısının girişimiyle imzaya açılan bir çağrı internetten bana da ulaştı. “Endişeli İktisatçıların Manifestosu” başlığını taşıyan ve son krizde...

Döviz fazlasından bunalanlar

Çevre ekonomilerine dönük sermaye akımlarını yakından izleyen bir uluslararası kuruluş var: Institute of International Finance (IIF)… Bu enstitü Nisan 2010...

Bir Yıldönümü

Bir Yıldönümü Otuzuncu yıldönümünden geçerken, 12 Eylül darbesine gidiş sürecini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. 12 Mart darbesi, Türkiye toplumunun sola...

"Türkiye’de planlamanın yükselişi ve çöküşü"

Ergun Türkcan’ın editörlüğünde hazırlanan ve “Attila Sönmez’e Armağan” olarak sunulan önemli bir kitap yayımlandı: Türkiye’de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü (Bilgi...

Burjuvazi, 12 Eylül ve AKP

Başbakan’ın “İtaat veya Bertaraf…” çıkışı, hızla sonuç vermeye başladı. İstanbul Ticaret Odası ile Denizli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği...

‘İtaat et veya yok ol’

Başbakan, Çorum’da konuşuyor: “Bu anayasal değişikliğe eğer siz 'evet'lerinizle katılmazsanız, bilesiniz ki yarın huzurumuza geldiğinizde biz de sessiz...

Altı ayın dış ekonomik göstergeleri

Bu yılın ilk altı ayına ait ödemeler dengesi (dış kaynak hareketleri) istatistikleri yayımlandı. Üretimin ve mili gelirin seyrini belirleyen etkenlerin...

IMF Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Yaz aylarında IMF uzmanları Türkiye’ye geldi; kamu görevlileriyle görüştü ve sıradan yıllık raporlarından birini hazırladı. 30 Temmuz 2010’da...

Pahalılaşan, ucuzlayan döviz

Otuz yıl öncesine kadar, döviz fiyatlar, yapay olarak düşük tutulurdu. O tarihlerde ithalat kotalarla ve yüksek gümrük tarifeleriyle denetlenir;...

Devleti zarara uğratmış

Doktor Naki Bulut… Dört yıl TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmıştı… Şimdilerde Muğla Tabip Odası Başkanı. Halim selim, efendiden,...

Önemli bir sentez

Kriz sonrasının uluslararası politika seçenekleri üzerinde önemli bir sentezin Yılmaz Akyüz tarafından yapıldığını düşünüyorum. Akyüz’ün bu ...

Türkiye’nin Üç Krizi: Kısa Bir Karşılaştırma

Bazı doğruları tekrar ve tekrar hatırlatmakta büyük yarar var: Son otuz yıl içinde kapitalist dünya sisteminin çevresindeki krizlerin çoğu, bu...

Batı’dan tartışmalar, çekişmeler

G-20 Zirvesi’ne Obama, “ABD Kongresi bana yaptırtmıyor; bari sizler harcamayı sürdürün ki ihracatımızı artırarak durgunluğu aşabilelim” talebiyle gitti. Sonuç bildirgesindeki,...

Büyüme martavalları

2010’un Ocak-Mart aylarına ait milli gelir istatistikleri yayımlandı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonominin yüzde 11.7 oranında...

Kriz sonrasının altı ayı

“Krizin Türkiye hikâyesini” bir kez daha, kısaca hatırlatalım: Türkiye’ye dönük dış kaynak hareketleri Ekim 2008’den itibaren durdu; tersine...