Korkut Boratav

Korkut Boratav

Arap Dünyası ve “Türkiye Örneği”

New Left Review dergisinin Mart-Nisan 2011 sayısının başyazısı, Avrupa solunun önemli düşünürlerinden Perry Anderson tarafından kaleme alınmış. Arap Dünyasında Birliktelik...

Dış ekonomik ilişkilerde artan gerilim

Zaman zaman “ekonominin gidişatı”nı, Türkiye ile dış dünya arasındaki sermaye hareketlerini izleyerek, değerlendirerek yapıyoruz. Gerekçesini de israrla vurguluyoruz:...

IMF Teftiş Altında

Bugün, Türkiye’de IMF’yi izleyenleri ilgilendirmesi gereken bir belgeye dikkat çekeceğim: Türkçeleştirilmiş başlığıyla Finansal ve Ekonomik Krize Gidiş içinde IMF’nin Başarım...

Türkiye sosyalizminin bir bilgesi: Halit Çelenk

Halit Çelenk’i yitirdik; toprağa verdik. 2007’de bu büyük insana armağan edilen bir derlemede (Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş: Halit Çelenk)...

Kriz ülkelere nasıl yansıdı?

  Uluslararası bunalımın ortasında bir yerlerde Başbakan, “kriz teğet geçecek; iddia ediyorum, en az etkilenen ülke Türkiye olacak” demeseydi, belki...

'Küresel dengesizlikler' düzeliyor mu?

  2008-2009 krizinin arka planında “küresel dengesizlikler” diye adlandırılan bir bozulmanın yattığı genellikle kabul görmüştür. Bu “bozulma”, kapitalist dünya sisteminin ana...

IMF’nin Nisan 2011 raporlarında Türkiye

IMF’nin Nisan 2011 tarihli Dünya Ekonomisinin Görünümü ve Küresel Finansal İstikrar başlıklı raporları birkaç gün önce yayımlandı. Bu raporlarda Türkiye’yi...

Burjuva iktisadının sefaleti

Metropol ekonomilerinde 2008-2009 krizinin etkilerinin bir bölümü geride kaldı. Sermaye, krizi şimdilik geçiştirmiş görünüyor: Üretim, istihdamdan daha hızlı artmaktadır; borsa...

Ekonomi büyürken ve küçülürken milli gelir

  TÜİK 2010 milli gelir tahminlerini yayımladı ve önceki verileri de gözden geçirdi. 2009 milli geliri (aşağıya doğru) revizyondan geçti;...

Türkiye’nin rekabet gücü nasıl seyrediyor?

  Dışa dönük iktisat politikası tartışmalarında rekabet gücü kavramı ön plana çkıyor. Geçen hafta bu konuya eğildik ve açıkladık ki...

Rekabet gücü sorunları

“Ekonominin rekabet gücünü artırmak…” Bu, Orta Vadeli Program’daki ana hedeflerden biridir. Rekabet gücü… Kısaca açıklarsak, ürünlerimizi rakiplerimizden daha ucuza pazarlayabilmek.. Dikkat edilirse,...

On iki yıllık bir bölüşüm bilançosu

1998-2010 dönemini kapsayan ve Türkiye’nin emekçi sınıflarını ilgilendiren bölüşüm göstergelerinin seyrini kuşbakışı gözden geçirecek durumdayız. Farklı emekçi sınıfların (örneğin işçi...

IMF’nin doğruları, yanlışları, günahları

Türkiye ekonomisi nasıl gidiyor? Haber kanallarından biri, geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir söyleşi yaparken bu soru gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu ekonominin...

Yirmi yılda iki farklı bozulma

Cari açık tartışmalarının sonu gelmiyor. Konuyu biraz daha genel bir çerçeveye çekelim ve son yirmi yıl boyunca Türkiye ekonomisini etkileyen...

MF, Cemal Mübarek ve Mısır

ABD Dışişleri Bakanlığı merak etmiş: Mısır’daki halk ayaklanmasını tetikleyen etkenler nelerdir? Mübarek devrilmeden önce “fikir alışverişi yapmak üzere” Kahire’ye yolladıkları temsilcileri...

Dış Kaynak Girişleri Coşarken

2010’un ödemeler dengesi verileri yayımlandı. Böylece, dış kaynak hareketlerinin kriz sonrasındaki seyrini, 2008 ve 2009’la karşılaştırabiliyoruz. Bu karşılaştırmada 2008 “kriz öncesini”...