birgün

18° PARÇALI BULUTLU

Asgari ücretliye engelli indirimi yok mu?

ÇALIŞMA YAŞAMI 23.09.2022 06:30
Abone Ol google-news

Özel bir işyerinde İŞKUR aracılığı ile engelli personel olarak 3 yıldır çalışmaktayım. Geçmiş yıllarda ücretime eklenen engelli indirimi bu yıl yapılmıyor. Bizim için artık vergi indirim yok mu?

Bildiğiniz gibi 2022 yılı itibarı ile asgari ücret vergi dışında bırakıldı. Dolayısı ile asgari ücretle çalışanlar bakımından engelli olsalar dahi, ek bir vergi indirimi uygulanmıyor. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlar için ise engelli indirimi uygulanmaya devam ediyor. Siz ücretinizi belirtmemişsiniz ancak vergi indirimi uygulanmadığına göre, asgari ücretli olmalısınız. Şayet ücretiniz asgari ücretin üzerinde ise işvereninizden size vergi indiriminin neden uygulanmadığını elbette ki sorgulamalısınız.

FESİHLERDE İHBAR SÜRESİNE UYULUR MU?

Yakın bir tarihte evleneceğim. Evlendiğim günden itibaren işten ayrıldığım zaman tazminat alabiliyor muyum? İşverene 15 gün iş arama hakkı vermeme gerek var mı? Bir de işveren tazminatımı vermemezlik yaparsa bu durumda ben ne yapmalıyım?

Bir önceki 1475 Sayılı İş Kanunu’muzdan bize miras kalan 14. Madde, kıdem tazminatını düzenleyen maddedir. Bu madde halen yürürlüktedir ve bu maddeye göre kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılırsa, kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Elbette ki kadın işçi evlilik akdinin (nikâh) gerçekleştiğini işverene belgeyle kanıtlamalıdır. Bu da evlilik cüzdanının bir suretini ibraz etmek suretiyle olabilir.

Sorunuzda yer alan kadın işçinin evlilik sebebiyle işten ayrılması koşulunda ihbar (bildirim) öneli sürelerine uymak zorunluluğu ise yoktur. Yani kadın işçi, nikâh gerçekleştikten sonra İş Kanunu’nda yer alan ve işçinin kıdemine göre değişen 2 hafta ile 8 hafta arasındaki bildirim sürelerine uymak zorunda değildir. İşveren bu sürelere uymadan işten ayrıldığı gerekçesi ile işçiden ihbar tazminatı talep edemez. Yargıtay da bu konuda benzer görüştedir. Bu konudaki bir Yargıtay kararı özeti aşağıda yer almaktadır:

"İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim süresi tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 4857 sayılı Kanun’un 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar süresi tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Yine sorunuzda yer alan “İşveren tazminatımı vermemezlik yaparsa bu durumda ben ne yapmalıyım?” konusunun yanıtı ise, elbette ki hukuksal yola başvurmak olmalıdır. Bu durumda yani işverenin tazminatınızı ödememek gibi bir yola başvurması koşulunda zaman geçirmeden hukuksal süreç başlatmalısınız. Bu konuda hukuksal destek almanız sağlıklı ve hızlı sonuç almanız bakımından önemlidir. İyi günler.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol