birgün

17° KAPALI

ARŞİV 15.02.2012 11:58

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi toplanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 2 Kasım 2011 Çarşamba gece yarısında yayınlandıktan hemen sonra...
12 Kasım günü Türkiye Büyük Hekim Meclisi…
Bir hafta sonra, 19 Kasım’da da Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi toplanmıştı.
Her iki Meclis de 663 sayılı KHK’yı oylayarak “yok hükmünde” olduğuna hükmetmiş…
Süresiz grev de dahil sonuna kadar mücadele edilmesine karar vermişti.
Peşinden 21 Aralık’taki GöREV gerçekleştirildi…
Hastane bahçelerinde Sağlık Hakkı Meclisleri kuruldu.

***

Sağlıkçıların tespiti…
KHK’nın sadece hekimleri ve sağlık çalışanlarını değil, bütün toplumun sağlık hakkını tehdit ettiği…
Öyleyse…
Bütün toplumu kapsayacak bir Birleşik Mücadele Programı’nın oluşturulması gerektiğiydi.
İşte şimdi…
14 Mart Sağlık Haftası’nın arifesinde…
Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi toplanıyor.
11 Mart 2012 Pazar günü…
Ankara’da, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda.

***

Sadece 663 sayılı KHK değil…
Genel Sağlık Sigortası’nın 1 Ocak 2012’den itibaren bütün vatandaşlar için zorunlu hale getirilmesi…
Sosyal Yardımlaşma Vakıfları’nın önünde uzayıp giden gelir testi kuyrukları…
Sağlıktaki yeni katılım payları…
Artık acil servislerin bile paralı hale getirilmesi…
 “İstisnai sağlık hizmeti” kapsamının genişletilerek hastalara getirilen yeni yükler…
Sosyal Güvenlik Kurumu’na istediği hastalığı ödeme listesinin dışına çıkarma yetkisi verilmesi…
Sağlıkta sadece son birkaç ayda yaşanan hak kayıpları bile 11 Mart toplantısının önemini açık olarak gösteriyor.

***

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin çağrısını…
Türk Tabipleri Birliği… Türk Dişhekimleri Birliği… Türk Hemşireler Derneği… Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası… Devrimci Sağlık İş Sendikası… Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği… Tüm Radyoloji Teknisyenleri Ve Teknikerleri Derneği… Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği… Sağlık Teknisyen Ve Teknikerleri Derneği… Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği… Tıbbi Laboratuvar Teknisyen Ve Teknikerleri Derneği… Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası birlikte yaptı.

(Türk Eczacıları Birliği’nin çağrıcılar arasında olmaması ne büyük eksiklik…
Sağlıkta bu kadar hak kayıpları yaşanır, sağlık çalışanları bu kadar kan ağlarken, Sağlık-Sen ve Türk Sağlık-Sen’in ortalıkta gözükmemesi ne büyük ayıp.)

***

Çağrıyı sağlık örgütlerinin yapmasına bakıp…
11 Mart toplantısının sadece sağlık çalışanlarına ait olduğunu zannetmeyin, sakın.
İllerde, ilçelerde, mahallelerde kurulan, kurulacak olan Sağlık Hakkı Meclisleri de…
Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi de…
Siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri, hasta hakları dernekleri, yerel inisiyatifler…
Sağlık hakkına sahip çıkan bütün örgütlerin, kurumların…
Ve tabii ki…
Sağlık hakkı tehlikede olan bütün vatandaşların doğrudan katılımına açık olacak.

***

Ankara’yı pek bilmem ama, duyduğuma göre…
Meclis’in toplanacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu üç bin kişi alıyor, hatta geçiyormuş.
Eğer doldurmayı başarabilirsek (hele bir de taşırabilirsek) harika olacak.
Şimdiden söyleyeyim…
11 Mart 2012 Pazar gününe sakın başka program koymayın…
Çağrıydı, davetiyeydi, protokoldü beklemeyin…
Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nde hep birlikte olalım.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız