Ülkemizde uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz, gündelik hayatlarımızı farklı biçimleriyle etkilemeye devam ediyor.

Artan fiyatlar, düşen alım gücü ve giderek yaygınlaşan yoksulluk, hayatlarımızı eski biçimleriyle sürdürebilmemizi imkansız hale getiriyor.

Bu durumun en yakıcı ve yakın göstergelerinden birisi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorunu oldu.

Ülkemizde resmi rakamlara göre 8 buçuk milyona yakın yükseköğretim öğrencisi bulunuyor. Çoğunluğu ailelerinden farklı illerde öğrenim gören bu öğrencilerin barınabileceği yurtların kapasitesi ise sadece 7 yüz bin civarında. Yani üniversite öğrencilerinin yüzde 10’u bile yurtlarda barınamıyor.

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, 2020 yılında Saray’ın bir günde harcadığı tutar 7,9 milyon TL iken, gereken yatırımlar yapılmadığı için üniversite öğrencilerinin yüzde 90’ından fazlası barınma ihtiyacını farklı olanaklarla karşılamak zorunda kalıyor. Anayasada yer alan “sosyal devlet” ilkesi uyarınca devletin üstlenmesi gereken alanlar ne yazık ki bilinçli olarak tarikat, cemaat ve şirketlere terk ediliyor.

ARTAN KİRALAR

Yaşanan ekonomik krizle birlikte fahiş biçimde artan ev kiraları, üniversite öğrencilerini ve ailelerini çok zor durumda bıraktı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre Türkiye genelindeki konut kiralarındaki artış son bir yılda yüzde 35’e yaklaşmış durumda. Bu oran, İstanbul’da yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor.

Kriz nedeniyle büyük bir gelir kaybına uğrayan ve pandemi dönemi boyunca birikimlerinin tamamen kaybederek borçlu hale gelen ailelerin yükseköğretim çağındaki öğrencileri için ayırabilecekleri bütçe, geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak kadar azalmış durumda. Ailelerin gelirleri azalırken, barınma maliyetlerindeki bu artış, bir kısım öğrencinin üniversite kaydını yaptırmamasına neden olurken, büyük bir kısım üniversite öğrencisinin ise “barınamıyoruz” şikayetlerini çok daha yüksek sesle dile getirmesine neden oldu.

Eylül ayı başından bu yana başta büyükşehirler olmak üzere ülkemizin pek çok kentindeki üniversite öğrencileri, karşı kaşıya oldukları bu barınma sorununa dikkat çekebilmek için kampüs önlerinde, kent merkezlerinde, parklarda ve vapurlarda “barınma” eylemleri yapıyorlar.

#BARINAMIYORUZ

Uyguladığı politikalar nedeniyle her alanda büyük bir çöküş yaratan siyasi iktidarın, üniversite öğrencilerinin barınma ve geçim sıkıntısı sorunları konusundaki eleştiri ve eylemlerine yanıtı, alışageldiğimiz üzere medya manipülasyonu ve polis şiddeti biçiminde oldu.

Pek çok öğrenci, parklarda ve kampüs kapılarında yaptıkları oturma/kalma eylemleri nedeniyle şiddete maruz kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha uzak geçmiş zamandan örnekler vererek kendi dönemini göklere çıkartırken, İçişleri Bakanı Soylu da her zamanki gibi barınma eylemlerine katılan öğrencilerin aslında o kadar da öğrenci olmadıklarına ilişkin kimi marjinal(!) bilgiler paylaştı.

Ülkemizdeki ekonomik krizin geldiği boyutlar, ailelerin çocuklarını okutabilmek için katlandığı fedakarlıklar, öğrencilerin yüz yüze geldiği zorluklar siyasi iktidarın ikna edicilikten uzak söylemleriyle örtbas edilemeyecek kadar açık seçik ortada.

İktidar artık kimsenin inanmadığı rakamlar ve kriminal söylemlerle sorunu hasıraltı etmeyi bırakmalıdır. Kriz, tüm toplum kesimlerini olduğu gibi üniversitelileri de etkilemiş ve bu durum gençlerimizin eğitim hakkını engelleyen boyuta ulaşmıştır.

Sosyal devlet olmanın gereği, toplumsal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleri uyarınca ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme, ulaşım masraflarının karşılanabilmesi için kamusal destek sağlanmalıdır. Bunun için barınma imkanları genişletilmeli, yurtlar ücretsiz olmalı, burs imkanları arttırılmalı ve tüm öğrenciler için ulaşım ücretsiz olmalıdır.

Üniversite öğrencilerinin taleplerinin arkasında, mücadelelerinin yanındayız!