Soru: Özel bir işyerinde yaklaşık 5 yıldır yüzde 45 özürlü statüsünde çalışıyorum. Vergi muafiyeti için işyerinden kağıt alıp Maliye’ye müracaat etmedim. Şimdi bu hakkımı kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

Cevap: Öncelikle belirtmeliyiz ki engelli muafiyeti değil ama en az yüzde 40 raporu olan çalışanlar için engelli indirimi söz konusudur. Yani tamamen bir vergi muafiyeti yok. Bu indirimden yararlanma koşulları ve başvuru detayları aşağıdaki gibidir:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari yüzde 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari yüzde 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklarca yetkili hastaneye sevk edilmeleri sonucu alınan raporların Merkez Sağlık Kurulu’nca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, rapor tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlandırılmaktadırlar.

YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili grup müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğü’ne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

• Müracaat formu-dilekçe

• Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı

• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi.

• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği.

Bunların dışında İnternet kullanıcıları bakımından e-Devlet aracılığı ile vergi indirimi amaçlı online başvuru yapabilmek de mümkündür. Bunun için:

https://www.turkiye.gov.tr/gib-engellilik-vergi-indirimi-basvuru-islemleri-4189 adresinden kimlik doğrulamak suretiyle işlem yapılabilmektedir.

Netice itibarı ile Maliye ibraz edilen belgeler ve rapora istinaden işverene bir yazı yazarak çalışan kişiye hangi derecede vergi indirimi uygulanacağını bildirmektedir. İşveren de ilgili kişinin ücret bordrosunu hesap ederken bu indirim derecesini uygulayarak kişinin ücretini buna göre ödemelidir.

2024 yılı için engelli personele uygulanacak indirim oranları aşağıdaki gibidir:

• Birinci derece engelliler için: 6.900 TL

• İkinci derece engelliler için: 4.000 TL

• Üçüncü derece engelliler için: 1.700 TL