Fazla mesai hakkımı nasıl alabilirim?

Soru: Bir aydır spor mağazasında çalışmaktayım. Bugün (dün) işimden ayrıldım. ‘Pazartesi günü gel evraklarını imzala’ dediler. Sorum şu: fazla mesaimi nasıl alabilirim? Kasiyerdim fazla mesai yaptığıma dahil deliller mevcut. Haftada 70 saat çalışıyordum, 5 dakika geç kaldığım için molada (yarım saat yemek molası) azar işittim ve kendi isteğimle ayrıldım. Hiç bir hakkımın orada kalmasını istemiyorum ve sigortam sadece 1 haftalık, nasıl paramı alabilirim? Yapmam gerekenler neler?

Cevap: İş kanunumuzda ilk 2 aylık süre (yazılı olarak saptanması koşulu ile) deneme süresidir. Dolayısı ile işçi ya da işveren bu süre içinde iş sözleşmesini sona erdirebilir ve bir tazminat söz konusu olmaz. Buna karşın sizin bu işverenden bir tazminat hakkınız olmamakla birlikte fazla mesai hakkınız elbette ki olacaktır. Haftalık yasal iş süresi 45 saattir. Siz bunun üzerinde çalıştırıldığınızı belirtiyorsunuz. İşçi şikâyetlerini Türkiye İş ve Çalışma Kurumu (İŞKUR) alıyor. İşyerinin bağlı bulunduğu İŞKUR şubesine dilekçe verebilirsiniz. Eksik bildirilen sosyal güvenlik prim günleri için de yine işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verebilirsiniz. Fazla mesai taleplerinizden sonuç alamadığınız takdirde arabulucu ve ardından dava süreçleri başlatmak gerekir.

Taksitli Tazminat için işçi onayı şart

Soru:
Bazı uygunsuz davranışlarından dolayı apartman görevlimizin işine son vermek istiyoruz, ancak tazminatını da ödemek istiyoruz, tazminatı taksitle ödeyebilir miyiz? En fazla kaç taksit yapabiliriz?

Cevap: Öncelikle belirtmeliyiz ki apartman görevlileri de İş Kanunu’na tabi çalışanlardır. Dolayısı ile İş Kanunu 25/2. Madde (İşçinin Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymayan davranışları) dışında herhangi bir nedenle işine son veriyorsanız zaten kıdem, ihbar tazminatı kullanmadığı yıllık ücretli izin hakkı gibi işçilik haklarını ödenek zorundasınız. Diğer taraftan sorunuza dönecek olursak; kıdem tazminatı ancak işçi onay verirse taksitlendirilebilir. Aksi halde yasal mevduat faizi işletilir. Görevliniz taksitlendirmeyi kabul ederse taksitle ödeyebilirsiniz uzlaşma olduğu takdirde taksit sayısında bir sınır yok.

İşsizlik ödeneği ile ilgili bir ayrıntı

Geçtiğimiz hafta yanıtladığım bir işsizlik ödeneği sorusuna dikkatli bir okurumuz olan Alper Erdik’ten uyarı geldi. Okurumuz şöyle diyor;

“Hocam yazınızda işsizlik ödeneğine ilişkin soruya;

‘Yeniden işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir nedenle işsiz kalırsanız ödeneğiniz kaldığı yerden ödenmeye devam edecektir’ yanıtını vermişsiniz. İşsizlik ödeneği alırken işe girip sonrasında işten ayrılan kişiler, (yeniden üç yıllık süreçte 600 gün primleri yatmamışsa) istifa etseler dahi işe girmeden önceki ödeneklerinden kalan kısmı alabiliyorlar.”

Aslında soru yeniden işe giren birinin (kısmi süreli iş olsa dahi) işsizlik ödeneğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soruydu ve işsizlik ödeneğinden yararlanmakta iken iş bulup işe girenlerin işsizlik ödeneğinin kesildiğini biliyoruz. Bunların tekrar işsiz kalmaları durumunda ise şayet önceki ödenek süreleri (en fazla 10 ay) sona ermemiş ise (istifa etseler dahi) daha önce yarım kalan ödenek haklarından yararlanmaya devam ederler olmalıydı.

Gerçekten de 4447 sayılı yasanın konuyla ilgili kısmı şöyle;

“Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.”

Dolayısı ile okurumuza teşekkür ederek yanıtımızın bu bölümünü düzeltiyoruz.