Mayıs 2022’de, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu ADL’nin (The Anti-Defamation League/İftirayla Mücadele Birliği) başkanı Jonathan Greenblatt, bölge temsilcileri ve genç lider adaylarıyla yaptığı bir toplantıda, inanılmaz bir soğukkanlılıkla devasa bir yalan söyledi: “Anti-siyonizm, anti-semitizmdir!”

Bu tür sözleri Netanyahu gibi ırkçı faşistlerden de duyuyoruz, ama anti-semitizm denilen insanlık suçuna karşı mücadele eden bir örgütün başkanı söyleyince, insan bir an “Herhalde yanlış duydum” diye şüpheye kapılıyor. Ama işte Greenblatt’ın dile getirdiği onca doğru ve değerli sözü bir kalemde silip atacak kadar büyük ve akıldışı bu demagojik palavrayı attığı konuşmanın metni adl.org sitesinde duruyor. Sonrasında defalarca televizyon kanallarına çıkıp aynı şeyi söylemiş, youtube’da videoları var.

‘Sami ırkından gelen’ anlamında bir isim olan ‘semit’, başta Yahudiler ve Araplar olmak üzere birçok Ortadoğu halkını kapsayan bir tanım aslında, ama bugün sadece Yahudiler için kullanılıyor. ‘Anti-semitizm’ ise ‘Yahudi düşmanlığı’ demek. Bir kişi ya da topluluğa sırf etnik kimliğinden, içine doğduğu ortamdan dolayı düşmanlık beslemek, ırkçılıktan kaynaklanan büyük bir insanlık suçudur. Hannah Arendt’in Totalitarizmin Kaynakları’nda pırıl pırıl ortaya koyduğu gibi, ‘faşizmin ilk adımı anti-semitizmdir’. Yakın tarihteki en ünlü temsilcisi de Adolf Hitler’dir.

‘Siyonizm’ ise 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir ideolojidir. Buna göre, tanrı Yehova’nın seçilmiş kulları olan Yahudiler, bir gün Siyon Tepesi’nde Süleyman’ın tapınağını yeniden inşa edecek ve dünyaya hakim olacaklardır. Yahudilerin diğer tüm insanlardan daha üstün olduğu inancından yola çıkan ve bu uğurda Siyonizm ordularına diğer tüm halkları yok etme emri veren ırkçı ve dinci bir ideolojidir Siyonizm.

Yani bırakın anti-semitizm ile anti-siyonizmin aynı şey olmasını, aynı cümlede yer almaları bile mantıksal bir çelişkidir. Kaldı ki, her gün Netanyahu hükümetinin Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı haykıran anti-siyonist Yahudileri televizyon ve gazetelerde görüyorsunuz. Faşist Netanyahu’yu durduramasa bile insanlığın yüzünü ağartan o göstericilerin hepsi ateist veya seküler Yahudiler değil, aralarında çok sayıda haham ve ortodoks Yahudi de var.

Yani Yahudilik ve siyonistlik bir ve aynı şey değil! Hatta azıcık derine inerseniz, ABD’deki pek çok evanjelik Hıristiyan cemaatinin, içlerinde bir tek Yahudi bile olmamasına rağmen, Eski Ahit (Tevrat) ve Yeni Ahit’i (İncil) birleştirerek ürettikleri Judeo-Hıristiyanlık üzerinden açıkça siyonizme destek verdiklerini görebilirsiniz.

Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de neler olduğuna, bundan sonraki günlerde Refah’ta neler olacağına bakınca görmemek olanaksız: Anti-siyonizm eşittir anti-faşizm!

∗∗

Rus yönetmen Alexander Sokurov’un Moloch (1999) adlı filmini anımsarsınız: 1942’de, yani savaşın tam ortasında Hitler, sevgilisi Eva Braun, propaganda bakanı Goebbels ile eşi Magda ve Hitler’in sekreteri Bormann, Bavyera’da sisler içinde bir şatoda savaştan uzak birkaç gün geçirirler. Filme adını veren Moloch (Molek), Yahudi dinsel mitolojisinde, tek-tanrılı döneme geçmeden önce çocuk kurban edilerek tapılan bir tanrıdır. Ama Hitler ve ekibinin sürekli gülüp eğlendiği filmde Molek’e dair tek bir iz bile göremezsiniz. Sokurov, kurban edilen çocukları göstermeden, çığlıklarını duyurmadan geleceğin yakılıp yıkılışını anlatır.

10 yıl sonra Haitili yönetmen Raoul Peck, Moloch Tropical adlı bir film yapar. Haiti’nin ‘seçilmiş diktatör’ü Aristide’in sisler içindeki bir şatoda geçirdiği son iktidar günlerini izleriz. Film Tevrat’tan bir alıntıyla, Yehova’nın Molek’e çocuk kurban etmeyi yasaklayan sözleriyle açılır. Bu sefer Molek’te simgeleşen dehşet ve yozlaşmanın etkisi baştan sona hissedilir: Muhalif gazetecilerin öldürülmesini, protestocu gençlerin üzerine salınan paramiliter güçleri, yani Molek’e kurban sunulan ayinleri izleriz.

∗∗

Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana 30 bine yakın insan öldürüldü. Bunların yaklaşık 13 bini çocuk...

Gelecekte Gazze’deki soykırımla ilgili filmler yapılacak elbet. Irkçı faşist Netanyahu o anlatıların birçoğunda Molek’e tapan bir katil olarak gösterilecek büyük olasılıkla.

Molekperest siyonist Netanyahu’nun kafasındaki kurban sayısını da ancak o zaman görebileceğiz galiba.