Murat Müfettişoğlu

Murat Müfettişoğlu

Yeniden ve gerçekten başlamak

İki şey arasında hiçbir ortaklık olmadığı zaman, onlardan biri ötekinin nedeni olamaz / Spinoza, EtikaBen bir felsefeci değilim; denk geldiğim...

Duygudan pratiğe ‘özgürlük’

‘İnsanlar bilmediklerinin tutsağıdırlar, bilgiye ulaşınca özgürleşirler’ Baruch SpinozaVarlığımız, canlı cansız pek çok varlıkla girdiğimiz ilişkilere bağlıdır. Spinoza bu nedensellikten...

Köstebeklerin yılansı kıvrılışları

Muhalif paradigma hakkında ne kadar cümle kurulursa o kadar iyidir. Kapsama alanının genişlemesi ve geleceğe eklemlenebilmesi için bu gereklidir. Marx...

Gecikmiş öznellik gelmeyen özgürlük

70’li yılların hareketlerinin ruhunu oluşturan ortak bilginin tadını, dönüşümün keyfini, buna yönelik hissedilen kolektif arzuyu yeniden inşa etmek için… /...

2013’te Negri İstanbul’daydı

‘Seyrini özgürce kavramadığımız ve inşa etmediğimiz sürece yaşam ’ bir hapishanedir’ / Antonio NegriGezi’nin ilk haftalarıydı. O günlerin ruhuyla (da)...

Boşa dönen çarklar

’Sonra dedim ki, insanlara ne anlatırsan anlat ama kendini anlatma. Bilirim, anlamazlar’ / Charles BukowskiBir konuyu anlamamakta ısrar eden insanları tanımlamak için...

Dal

Derin uykudan uyandığımı gözümdeki çapaklardan anlıyorum. Kucağımda cicili bicili kutular var, hediye paketleri gibi. İçlerinde ne olduğunu kestirmek imkansız. İki...

‘Sistemik akıldışılığa’ karşı ‘Evrim aklı’

Baskın seçim kararından önce aydınlar, yazarlar, akademisyenler ve sanatçılardan oluşan bir grup, ‘birleşik bir sol muhalefetin’ başkanlık seçimleri öncesinde ve...

6 sorun 1 öneri

Devrim korkutucudur ama seçim kampanyaları da iğrençtir / Nicolas Gomez Davila‘Sistemik iktidar’ ile ‘sağ ideoloji’ arasındaki kan bağından yola çıkarak...

Kerameti kendinden menkul durak: Sandık

Fiziksel ve/veya zihinsel emeklerini ücret karşılığında işverene kiralayanların oluşturdukları üretici topluluk bir ‘sınıftır’. ‘Üretici topluluk’ dediğimize bakmayın; sınıflı bir sistemde...

Temsil ve devrim hakkında ‘akılla konuşma’

-I-"Ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcı diye bir şey yoktur. İnsanlar kendilerini kurtarırlar" / Che Guevara Filmi hatırlayanlar vardır: Cüneyt Arkın ünlü...

Çürüme ve devrim hakkında ‘Akılla Konuşma’

‘Bize ne olacağı şimdi yaptığımız şeylere bağlı’ / Edward Bond*Sokrates’ten beri ‘hakiki bilgiye’ ulaşmanın yollarından biri ‘diyalektik’ yöntemdir, ancak her...

‘Siz uçuruma bakarsanız, uçurum da size bakar’

Bir önceki yazımızda şöyle bir tespit yapmıştık: ‘İktidarın modernize hali omurgasızdır ve değişken fazlıdır. Hangi tarihsel formda olursa olsun, oluşmaya...

Politik-ilik

MURAT MÜFETTİŞOĞLU"İnsan insana nasıl hükmeder, Winston?” Winston biraz düsünüp “Acı çektirerek” dedi.Politbüro, SSCB döneminde parti politikalarını belirleyen en üst organdı;...

‘Hakikat masal değildir’

“Evrenin masallık bir yanı kalmadı. En güzel masal olan Avrupa ölü; işte hakikat! Hakikat asla masal olmamıştır” Thomas BernhardBaşta felsefe...

‘Politik yarılmayı’ frenlemek

Bana bir kapitalist gösterin, ben size bir kan emici göstereyim Malcolm XCanlı bir organizmada enerjiyi ve hareketi sağlayan biyolojik ve...