Afetlerde etkin kurtarma çalışmalarında bulunmadığı için eleştirilerin odağında yer alan AFAD’ın bir yıllık olumsuz faaliyet sonucu 15 milyar TL oldu. Kurumda yapılan hatalı ve eksik işlemler, denetim raporunda vurgulandı.

AFAD için alarm zilleri çalıyor: 15 milyar TL’lik açık

Hüseyin ŞİMŞEK

Afet olayı öncesi, sırası ve sonrasında ve acil durumlarda afet yönetim sistemini yönetmekle sorumlu kuruluş Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Sayıştay denetimlerinde çok sayıda kusurlu işlem tespit edildi.

Deprem felaketinde etkin ve hızlı çalışma yürütmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan AFAD’a ilişkin 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, kurumun merkez ve taşra teşkilatında 5 bin 194 kadrolu memur, 2 sözleşmeli personel, 662 kadrolu sürekli işçi ve 141 geçici görevli çalışan olmak üzere toplam 5 bin 999 personel görev yapıyor.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile AFAD'a 2 milyar 421 milyon 82 bin TL ödenek tahsis edildi. Bu tutar, ek bütçe sonucunda büyük bir artışla 16 milyar 164 milyon 960 bin TL’ye yükseldi. İlgili ödeneğin yaklaşık yüzde 99,77’sine denk düşen 16 milyar 128 milyon 482 bin TL’si harcandı. Rapora göre AFAD’ın bir yıllık olumsuz faaliyet sonucu 15 milyar 832 milyon TL olarak kayıtlarda yer aldı.

HATA TESPİTLERİ

Sayıştay denetçileri, AFAD hakkındaki incelemelerinde çok sayıda kusurlu işlem tespit etti. Bu tespitlerden ilkine kurumun envanterlerinde rastlandı. AFAD’ın taşınmazların tümünün fiili envanterinin tamamlandığını bildiren Sayıştay, “Yönetmelik ekinde yer alan form ve icmal cetvellerine kaydedilmemesi sonucu kurum bilançosunda taşınmaz mal hesaplarının eksik gösterildiği ayrıca bazı taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmadığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı. Kayıt altına alınmayan taşınmazlar ise, “İl müdürlüğü binaları ile Geçici Barınma Merkezleri” olarak sıralandı.

AFAD’ın verilerinde çeşitli hesap hatalarına da rastlayan Sayıştay, depozito ve teminatlar hesaplarının hatalı kullanıldığını, gelecek dönemde tüketilmek üzere yapılan alımların da uygunsuz muhasebeleştirildiğini vurguladı.

PERSONEL GİDERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Toplam 5 bin 999 personele sahip AFAD’ın gider kalemlerinde de aslan payını bu harcama aldı. Kuruluşun personel giderlerinin toplamı 989 milyon 709 bin TL oldu. Bu tutar, bir önceki yıl 536 milyon TL’ydi.