birgün

9° PARÇALI BULUTLU

GÜNCEL 25.10.2016 09:57

Diyanet, Cami Gençlik Kolu (CGK) kurarsa...

Bir bu eksikti. Yetkiye doymayan Diyanet, şimdi de siyasi parti gibi gençlik örgütü kurmaya soyunuyor. AKP hükümetinin, Diyanet eliyle camilerde kurmayı düşündüğü “Cami Gençlik Kolu (CGK)” projesi, aslında kamusal alana ve toplum yapısına yönelik süregelen dinselleştirme ve mezhepleştirme siyasetinin bir parçasıdır.

CGK projesinin iddia edildiği gibi inanç özgürlüğü ile zerre kadar ilişkisi de yoktur. Aksine hem inanç özgürlüğüne hem de laiklik ilkesine aykırıdır.

Peki bir caminin gençlik çalışması olamaz mı? Evet, olur. Sorun bu değil. Avrupa ülkelerinde de dini gruplar gençlere yönelik teolojik, sosyal, kültürel ve akademik çalışmalar yapıyor. Fakat tüm inanç grupları, gençlere yönelik çalışmalarını kendi imkanları, kendi özgür kararları ve kendi özel dini alanlarında, devlet baskısı, dayatması olmadan laiklik ilkesine göre yapıyor.

Hükümetler ya da kamu kurumları, Kilise, Sinagog, Cami ve Cemevi adına karar verip, siyasallaşma amacıyla ibadet yeri merkezli ve iktidar güdümlü gençlik örgütü kurmuyor.

Ama AKP iktidarı, Diyanet eliyle ve fetvasıyla camilere emri vaki “CGK” kuruyor! Bu bir inanç özgürlüğü değil, dini politikleştirerek, gençleri iktidarın sadık kölesine dönüştürmektir. Gençlerin özgür iradesiyle demokratik ve siyasal örgütlenme haklarının gaspıdır! Namazda kıblesine, siyasette AKP ideolojisine saf tutturmaktır.

Eğitim dinselleştirilerek, okullar birer cami haline getirildi. Yetmedi, İmam Hatip ve Proje Okulları altında gençlerin laik ve bilimsel eğitimi hakları gasp edildi. Yetmedi, şimdi de CGK kuruluyor. Gerekçe “ideal gençlik” yaratmak! Aslında “ideal gençlik” AKP’nin “dindar ve kindar nesil” yaratma ideolojisinin tercümesidir.

Demokratik rejimlerde tek tipleştirilmiş, mezhepleştirilmiş, “yerli”, “milli” ya da “ideal gençlik” tanımı yoktur. Eşit yurttaşlık vardır.

Tarih aslında ders verici niteliktedir. İnsanlık ve adalet için ders çıkaranlar devlet eliyle gençlerin etnik ve dini temelde örgütlenmesinde uzak durur.

Yakın bir tarih olarak Almanya örneğine bakalım; 1930 Almanya’sında faşizm, “Safkan Alman Gençleri” iktidar eliyle “Hitler Gençliği Örgütü“ne dönüştürdü.

“Reichsführer okulları”, etnik milliyetçilik ve Katolik kiliseler üzerinde inanç temelli gençlik kolları kuruldu. Milli ve dini gençlik Wehrmacht askerleri ve NSDAP üyeleri haline getirildi.

Muhbir olmaları için “çırak Gestapo” eğitimlerine tabi tutuldular. Alman olmayanlara ve farklı düşüncelere karşı düşmanlaştırıldılar. Sonuç; “Bir daha asla” diyerek lanetlenmiş kanlı bir tarih!

Dolaysıyla hükümetin ve diyanetin, Türk İslam Senteziyle beslediği, kamu bütçesiyle desteklediği “CGK” projesi çok kültürlü ülke gençlerini kutuplaştırmaya ve homojenleştirmeye yöneliktir.

Sayıları 20 bine ulaşmış Cami dernekleri ve Türk Diyanet Vakfı üzerinde 90 bini aşkın camide “CGK” kurulmasının yaratacağı toplumsal sorunları ve tahribatları öngörmemek, sanırım siyasal körlük olur.

Gençler Hak, Diyanet Biat İstiyor

Türkiye’de gençlerin çözüm bekleyen başka sorunları var. Kimsesiz çocukların yuva, öğrencilerin yurt, gençlerin meslek, iş, eğitim, özgürlük ve örgütlenme gibi sorunları var.

Gençlerin, hak ve adalet temelli taleplerinin karşına TOMA dizenler, çözümü devlet camisinde diz çöktürmekte arıyorlar.

Oysa gençler çoğulcu, katılımcı, demokratik, sosyal, laik, vicdanlı, eşitlikçi, barışsever ve özgür iradeye sahip olacakları bir ülke düşlüyor.

CGK projesi ile Diyanet, mezhepçilik, tekçilik ve ayrımcılık üretiyor. Devletin en büyük camisi olan Diyanetin gözünde farklı olanlar yok hükmündedir.

Unutulmamalı ki, 78 milyonluk Türkiye’de herkes cami merkezli yaşamıyor. Kilise, Havra, Sinagog ve Cemevi merkezli yaşayanlar var. Laiklik ve inanç özgürlüğü gereği farklı inanma ya da hiç inanmama hakkını yaşayan insanlar var.

İşte bu evrensel laiklik ve demokrasi ilkeleri gereği siyasi ve dünyevi hükümet kamu kurumları eliyle sivil toplum ve inanç örgütlenmesi yapamaz. Uhrevi alana “kolunu” sokamaz!

CGK kimin Kolu Olacak?

Diyanet, CGK gerekçesini “gençleri FETÖ benzeri dini istismar eden yapılardan korumak, cami ile buluşturmak ve ibadete teşvik etmek amacıyla gençlik kolları oluşturacak” diye açıklıyor.

Bu yeni bir düşünce değil. Diyanet sipariş üzerine çalışma yapan bir kurumdur. “CGK” fikri ve önerisi Milli Görüş ve DİTİB örgütlenmesine aittir.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ısrarla Diyanetin gençleri cami üzerinden örgütlenmesini yıllardır talep ediyordu. AKP’ye yakınlığı ile bilinen bazı STK ve düşünce kuruluşlarında da bu doğrultuda öneriler 2009 yılından itibaren gündeme getirmişti. Bu önerilere kulan veren Diyanet önce, “Geç kalma, Genç Gel” kampanyası ile gençlerin cami merkezli örgütlenmesine zemin hazırladı.

Şimdi ise “CGK” resmen örgüt olarak kuruluyor.

Çünkü gençler “CGK”ye üye olmak zorundalar. Üye gençler kendi aralarından Başkan, Başkan yardımcısı ve Eğitim sorumluları seçecek. Kendi logoları olacak.

Hedef belli; AKP gençlerin örgütlenmesini parti ya da ocak gençliği ile sınırlı kalmasını istemiyor. 90 bin camide siyasallaşmış gençlik kolu isteniyor. Seçimlerde en çok işe yarayacak alanlardan birisi camidir. Zira her Cuma namazına 18 ile 22 milyon seçmen gidip ibadet ediyor!

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız