Turan Eser

Turan Eser

2007-2009 Alevi açılımlarını hatırlayan var mı?

Demokratik toplumlarda, toplumsal çoğulculuğu, kamusal alanda birarada ve eşit koşullarda yaşama sorununu kavuşurken, Türkiye'de farklı kimlikler arasında Türk-Kürt, Alevi-Sünni ve...

Aleviliği devletleştirmenin inşası

AKP Genel Başkanı Erdoğan “1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük”demesinin ardından, üç hususta “çözüm” hazırlığı yandaş...

Diyanetin bütçesi cüzdanınıza, uygulamaları vicdanınıza sığar mı?

AKP hükümeti ve Cumhur İttifakının TBMM’ne gönderdiği 2022 bütçesi, halkın talep ve ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak mezhepçi ve...

Alevilerin Koyun Babası

Bir adı Seyit Ali’dir. Bir adı da Koyunlu Baba. Bektaşidir, Alevidir ve yolun ehli velidir. Çobandı ve yanında...

“Minareyi çalanın kılıfı” kutsal ideoliji

Herkes için demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğünü önceleyen evrensel değerlerin yerine ikame edilmeye çalışılan...

Ötekiye acı yazar şiddetin kalemini tutanlar

Yangınlar ülkesinin yanan çocuklarıyız. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Zalimlerin yaktığı ateş hepimizi yakıyor. Sustukça daha çok yanıyoruz....

Demokratik Ve Sivil Toplum Kapatılıyor

AKP, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” teklifinin TBMM’ye sunmuştu. Kanun teklifinin içerisine sivil toplum örgütlerine yönelik “kayyum...

“Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz”

AKP sıkıştı ve hızla oy kaybı yaşıyor. Hem kendi içinde, hem de ekonomik, siyasal ve yönetme kapasitesi gibi bir çok...

HDP

“İleri demokrasi” yalanı 18 yılda hızla “ileri otoriterleşme”ye dönüştürüldü Seçimle gelene kayyum atamak, muhalif düşünceye tutuklamak sıradanlaştırıldı. Bu “sıradanlaştırılmış” tutuklama,...

Bir ülkenin laik ya da olmadığını nasıl anlarız?

30 yıldır Sudan’ı yöneten İslamcı diktatör Ömer el Beşir sonrası kurulan geçici hükümet, toplumsal barış için laiklik dedi; “Sudan, çok...

İşletmenin ve İşletilenlerin Şeyhi

Fatih Nurullah 4 çocuk sahibi ve güreşçi. Aynı zamandan Uşşaki tarikatı şeyhi. Adam çoklu fonksiyona sahip, ama dükkanını en karlı...

Barışın aşuresi

1 Eylül “Dünya Barış Günü.” Aleviler o gün barışın Aşure kazanlarını kuracaklar. Hümanist anlayışlarıyla, farklı dil, din, inanç, kültür...

İnsanlığın üstüne ateşin düştüğü gün; 2 Temmuz

Muhlis Akarsu, Muhibe Akarsu, Gülender Akça, Metin Altıok, Mehmet Atay, Sehergül Ateş, Behçet Sefa Aysan, Erdal Ayrancı, Asım Bezirci, Belkıs...

Din, siyaset ve laiklik ilişkisi-V

Dini ve inanç temelli topluluklar elbette siyaset alanına, siyasi iktidara, yaşadıkları sorunlarını taşıyacak ve taleplerini dile getirmelidir. İnanç özgürlüğünün engelleyici...

Din, siyaset ve laiklik ilişkisi -4

Toplumsal çeşitliğimiz arasında düşmanlık yaratan, din sömürüsüne dayalı siyaset, tehlikeli olduğu gibi, demokratikleşme ve laikliğin kazanılmasının önündeki en büyük engeldir....

Din, siyaset ve laiklik ilişkisi -3

Fakat ekonomik, siyasal, hukuksal, sosyal ve toplumsal krizler artıkça, bazen dini retorik kurtarıcı da olmayabilir. Din ile iktidar olanın, yine...