28 Mayıs oyu, direnme hakkına eşdeğerdir
“İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya  başvurmak zorunda bırakılmaması için, insan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerek”...
Cumhuriyet’in 2. yüzyılı için sandığa
Cumhurbaşkanı (CB) seçilebilmek için « geçerli oyların salt çoğunluğu » gerekli. 14 Mayıs’ta  hiçbir aday, « salt çoğunluk » sağlayamadı. Bu nedenle, 28 Mayıs’ta...
“Çeşitlik içinde birlik” için değişim
“Birleştirilmiş devlet başkanlığı ve yürütme” ile yasama seçimleri için aynı gün, aynı sandık ve aynı zarf: 24 Haziran 2018’de ilki...
Demos düşmanı darbecilere direnme…
Seçimlerin adil olması, seçmen iradesinin özgür  ve serbest bir şekilde ortaya çıkmasına bağlı. Bunun için, seçimlere giden süreç buna elverişli...
Alevi ve Kürtler eşit yurttaşlar
“Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi...
Zehirlenen siyasal yarışma
Siyasal iktidarın el değiştirmesi (siyasal münavebe),  eşit  ve özgür yarışma  ortamının sürekliliği ile gerçekleşir. Ne var ki, seçimlere yaklaştığımız her...
Nitelikli yasama umudu adına
24 Haziran seçimleri sonrası haftalık yazılarımın üçüncüsü, 12 Temmuz 2018’de Meclis’teki ilk yazı idi. Beş yıl boyunca büyük çoğunluğu burada...
Afet yasası: Şimdi değilse ne zaman?
6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin afete hazırlık ve afet yönetimi konularında ne denli zayıf olduğunu çok...
YSK: Anayasal değil, siyasal tercih
“Bir kimse en fazla iki defa seçilebilir” kuralı, 2007’de kabul edildi. Bu kural, 2014’te uygulandı ve buna göre yine ilk...
Cumhurbaşkanı adaylığı: Kural ve kişi aynı
Kural aynı: “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” Kişi aynı: Sayın R. T. Erdoğan (RTE)...
KPD ayrıştırıcı, DHD ise birleştirici
Yurttaş, kuralı koyan (yasama), onu uygulayan (yürütme) ve uyuşmazlıkları çözen (yargı) organların birbirinden ayrı olduğuna, hukuk önünde herkesin,...
Deprem, seçimler ve üniversiteler
10 Mart günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar önünde imzaladığı seçimlerin 18 Haziran yerine 14 Mayıs’ta yapılması kararı sırasında, seçim...
Seçmen iradesini gölgeleyici zorlamalar
Anayasa’ya sadakat andı içmiş olan seçilmişlerin açıklamaları, 2023 seçimlerine ilişkin olarak halkın özgür tercihini gölgeleme eğilimini dışa vurmakta...
OHAL’de seçime hayır!
8 Şubat 2023’te TBMM’de 3 ay süre ile OHAL ilanına ilişkin kararın 1 aya indirilmesine ilişkin önergeyi TBMM...
Afet hukuku aciliyeti
Afetler ülkesi Türkiye’de afet yönetimi için, hukuk, bilim, eğitim ve örgüt yönleri ile bütünlüklü bir düzenleme, ivedi ve...
Çifte yıkım ve kitlesel ölümler
İlk yıkım tarihi, 16 Nisan 2017: kurumlar, kurallar ve ilkeler kaldırıldı. Beş asırlık kurum olarak hükümet lağvedildi. (İlga...