İbrahim Ö.  Kaboğlu

İbrahim Ö. Kaboğlu

“Tahammülsüzlük” kaynağı tahammül!

Yoklara tahammül, varolanlara tahammülsüzlüğün itici gücü. Hükümet, Bakanlar Kurulu, karar alma düzeneği, siyasal sorumluluk yok. Yok edenler, şimdi, Anayasa Mahkemesi(AYM)’nin ve Danıştay’ın...

31 Mart: Hukuk için oy…

“Oyun kurucu” nitelemesi kimi gazeteci ve yorumcularca yapılır. Oysa ‘siyasal kuruculuk’, hukuka saygıyı gerekli kılar. Oysa önde olan  “hukuk yıkıcılığı”. YIKICI...

Ders konusu: Siyanür liçi… (Kurum’un çevre karnesi-2)

- Günaydın, bugünkü dersimizin konusu, siyanür liçi yöntemi ile altın işletmeciliği, - Ama… , mevzuata göre mümkün değil.. - Sorun da zaten...

6 Şubat sonrası: 14 Mayıs ve 31 Mart

Parlamenter rejimi ve hükümeti kaldıran 2017 değişikliği, CB’nin Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını  “gözetme yetkisi”ni,  “temin etme”...

Kurum’un ‘kent karnesi’

Bakanlıktan çekilmeden 14 Mayıs milletvekili seçim kampanyası yürüten Kurum,  öteki Parti adaylarıyla eşit koşullarda yarışmadı. TBMM’de Başkanı olduğu Çevre Komisyonu’nu...

Sürdürülemezlik farkındalığı

Hükümet ilga edildi, bakanlar kurulu lağvedildi, kurul halinde veya kolektif bütün siyasal karar düzenekleri ve siyasal sorumluluk kaldırıldı. Böylece, yasama-yürütme-yargı olarak...

Sürekli ‘riskler üreten yönetim’

“Riskleri azaltan Devlet” (RAD), 2008 mali krizi karşısında ekolojik geçiş sürecinde devletin yeni işlevi konusunda kullanılan kavram. Aynı bağlamda çevresel...

Gezi’den Tandoğan’a ‘Türkiye ahalisi’

Cumhuriyet’in 2. Yüzyılına doğru, Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBDBY), “Kişi+Parti+Devlet” birleşmesine ivme kazandırdı. Sıra, merkez+yerel birleştirmeye ve...

Baskıcı yönetimler ve dirençli yargıçlar

Demokratik olmayan siyasal iktidarların, kararları nedeniyle yüksek mahkeme ve özellikle AYM yargıçlarına yönelik ölümle sonuçlanan tehdit ve baskıları yeni değil....

Anayasal düzen mi, çeteleşme mi?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin Can Atalay-2 kararını da gönderdiği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi (CD) kararı...

TBMM siyasal yelpazesi ve CHP

“TBMM’de temsil edilen dört partiden biri din-mezhep, öteki soy-milliyetçi, üçüncüsü  etnisite vurgulu; eksik olan, demokrasi ve hukuk ekseni. Şimdiden on...

Hurafe değil hukuk için…

“Sizin ‘tarikat-cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek...

Neden direnme hakkı?

“İHEB’in tanıdığı ‘direnme hakkı’, Cumhuriyetçiler için meşru ve haklı dayanak” geçen yazının son cümlesi idi. 1789 Bildirgesi’ne göre, her siyasal örgütlenmenin...

İHEB’in 75. yılında yol ayrımındaki Türkiye

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1948 tarihli ve 217 (111) sayılı kararıyla kabul edilen ilişik “İnsan Hakları Evrensel Beyanname’sinin Resmi Gazete...

Demokratik devlet, yerel yönetimleri kapsar

Yerel seçimlere dört ay kala TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİDİR (md.2) kuralı bağlamında başlıca dört sorun öne çıkıyor: “Demokratik” sıfatının...

“Sözde-Anayasacılık”

Anayasacılık (constitutionnalisme), Anayasa’nın bağlayıcı özelliğinin kabul edilmesi ve ihlali durumunda yaptırım uygulanması demektir. Anayasa eğer herkesçe saygı görmüyorsa, ‘yalancı anayasacılık’ (pseudo-constitutionnalisme)...