Avrupa genelinde aşırı sağ neden/nasıl yükseliyor?

Karl Marx ve Friedrich Engels, 1848’de kaleme aldıkları Komünist Parti Manifestosu’nda "Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor—Komünizm hayaleti. Eski Avrupa'nın bütün güçleri bu hayaleti defetmek üzere kutsal bir ittifak içine girdiler” diye vurgularlar.

Bilimsel sosyalizmin kurucu önderlerinin bu tespitlerinin üzerinden neredeyse iki yüzyıl -175 yıl- geçti. Bugünlerde Avrupa semalarında dolaşan hayaletin adı; neo faşizm.

Kıta Avrupası’nın tamamında aşırı sağ, ırkçı, neo faşist partiler hızla yükseliyor. Kapitalizmin krizi, savaş ve yabancı düşmanlığından beslenen aşırı sağcılar, hemen her ülkede parlamentolara girmiş durumdalar. Avrupa ve genel olarak Batı dünyasında dalgalanan faşizmin kara bayrakları "zamanın ruhu"na (zeitgeist) dair pek çok anlatıyor.

Ne yaşananlar bir tesadüf ne de ırkçı-faşist partilerin güç kazanması. Dünyanın "müreffef" Batı yakası gün geçtikçe sağa, daha sağa doğru kayıyor.

Hazırlayan: İbrahim Varlı

Aşırı sağın inşası

Aşırı sağın inşası

Neo faşistlerin dönüşü

Neo faşistlerin dönüşü

Çoklu krizin kazananı Vox

Çoklu krizin kazananı Vox

Krizden besleniyorlar

Krizden besleniyorlar