Özge Güneş

Özge Güneş

Şarapta tekelleşme düzenlemesi bağcılığı bitirecek

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın Aralık verilerine göre, gıda fiyatlarında son iki yıllık artış yüzde 670 olarak ifade ediliyor....

İnsan, hayvan, birlikte yaşamı savunalım

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde bir rezalete, sokak hayvanlarına yönelik sistematik şiddetin en vahşi...

Yeniden köylüleşme yolunda mücadeleye

83 ülkedeki 185 örgüt ve hareketi temsil eden La Via Campesina 1-8 Aralık tarihleri arasında Bogota’da 400’den fazla delege ve...

Su krizi su kurulundan büyüktür

Geçtiğimiz cumartesi günü Londra'da Ekososyalizm Konferansı gerçekleşti. Konferansı çevrimiçi takip etme fırsatı buldum. Kapitalist yıkıma karşı “Sendikalarda, topluluklarda, okullarımızda, kolejlerimizde...

Her şey sermayenin olacak

AKP iktidarının onlarca yıllık icraatları mülkiyet rejiminin, kamusal alanın ve ortak varlıkların özel çıkarlar lehine gaspı üzerine kurulduğu binlerce örnekle...

Çiftçiler 100. yılda da unutuldu

Bilindiği gibi emekliler Temmuz 2023’te zam alamamıştı. 7 bin 500 TL’nin altında emekliler 2024 Ocak ayında yapılacak yasal zammı bekler...

Madenden kamu yararı çıkmaz

12. Kalkınma Planı’nın sık konuşulsa da yeterince görünmeyen bir başlığı da ormanları, tarım ve sulak alanları gasbeden madencilik yatırımlarının “kamu...

Ölmeye değil, okumaya geldik

25 Ekim gecesi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan facianın yankısı sürüyor. Yaşamları pamuk...

100. yılda tarımdaki tahribatlar

Cumhuriyetin 100. yılı çeşitli biçimlerde ele alınıyor. Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu vesileyle hazırlanmış “Cumhuriyet’in 100. Yılında Tarım” infografiği de...

Gıda tükeniyor, hayat tükeniyor

“Terörün ortasında hayatta kalıp kalamayacağımızı merak ederken, saçma görünen bir soru kendini gösteriyor. Etrafımıza yağan ölümden dehşete düşmüş bir halde...

Gıda güvencesizliğine kulak tıkanıyor

Gıda güvencesizliği ülkenin en önemli gündemi olarak karşımızda duruyor. Toplumun geniş kesimlerinin yeterli ve nitelikli gıdaya erişimi gün geçtikçe zorlaşıyor....

Üreticinin değil, şirketlerin birliği

Üretici örgütlenmesinin zirai uzmanlıkla iktidar güdümü arasında bir alana sıkıştırılmasının, gıda kriziyle ilgili olarak geldiğimiz noktada tohumdan sofraya her aşamayı...

Yüzünü kırsala ve tarıma dönmek

Yüzünü kırsala ve tarıma dönmek son dönemlerde mücadeledeki önemi daha çok vurgulanan bir öneri olarak kendini gösteriyor. Pandemiden bu yana...

Sözleşmeli kölelik

Geçtiğimiz hafta “Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gıda sisteminin geleceği için, küçük çiftçiler...

OVP’nin tarım-gıda politikaları karın doyurmuyor

Geçtiğimiz haftayı örgütlenme tartışmasını sürdürme motivasyonuyla kapatmıştım ancak kimi gelişmeler bir ara vermeyi gerekli kıldı. Kastettiğim “gelişme” hükümetin 2024-2026 dönemine...

Kır-kent muhalefetinin örgütlenmesinde özneler

Önceki yazıyı kır-kent muhalefetini örgütlemede bu düzlemdeki emek hareketleri arasında kurulacak bir ittifakın önemine işaret etmekle yetinerek sonlandırmıştım. Kuşkusuz kır...