2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları
Türkiye’nin seçimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
Bazı seçimler o kadar belirsizliklerle yüklüdür ki kaybettiğinizde üzüntünüz, kazandığınızda sevinciniz güçlü biçimde izlenemez. Hatta kazanan için tedirginlik belirtileri daha...
‘Ulusalcılar’
Milliyetçi olmak, hem olumsuz hem de olumlu anlam yüklenen tek sözcük değil herhalde ama toplumsal ve politik hayata damgasını vurduğu...
Cumhuriyet’in iki yüzyılı arasında bir kritik “seçim”
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece zamanı açısından değil, bazı özellikleri bakımından da Cumhuriyetin biten ve başlayacak olan iki yüzyılı...
Utanma duygusundan ‘toplumsal ayıp’a…
Gündelik hayat pek çok sosyolojik olgu üzerine kuruludur ve bunlar söz konusu hayatı anlamak için güçlü imkân ve materyal sunarlar....
Kimlik fobisi
Türkiye’de, etnik/inanç kimlikleriyle ilgili yaygın konuşma biçimi, bugünün dünyasındaki örneklerle karşılaştırıldığında herhalde en tuhaf deneyim olarak nitelenebilir. Özellikle politik bağlamda...
İstanbul’un belediye başkanları
Belediye başkanı olarak seçildiğinden beri, sürekli sistemin kıskacı içine çekilmeye çalışılan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya kaldığı muamele, İstanbul’un, geçmişte...
Şehir, gündelik hayat ve alkol
Türkiye’nin kuruluş yıllarından beri model aldığı batılı ülkelerde, alkollü içki tüketimi rutin bir durumdu ve bugün de öyledir. Şarap başta...
“Rezerv yapı alanları”
‘Rezerve’ sözcüğü, bir yerin, belli bir iş ya da kişiler için bloke edilmesi halini anlatır ve bu nedenle ‘rezerve’ edilmiş...
Müstesna öteki: Hakan Bakırcıoğlu
Öteki ve müstesna olmak, herhalde içinde yaşadığımız toplumsal coğrafyanın bir ürünüdür. Ötekilik o kadar yaygın ki, onun içinde müstesna olmak,...
Yerinden edilmiş ya da huzursuz şehirler
Yerinden edilmek bir göç sosyolojisi terimidir ve genelde nüfus ve kimlikle ilgili literatürün konusudur. Nüfusu oluşturan çeşitli sosyolojik...
‘Türk demokrasisinin’ Kürt sorunu
Yaklaşan seçimler nedeniyle şu günlerin en önemli politik mevzularından birisi kuşku yok ki “milliyetçi-muhafazakâr” bazı partilerin HDP ile...
Deprem tatbikatları
1999 depremini takip eden zamanları hatırlıyorum, kamu kurumlarında yoğun bir hareketlilik vardı. Depremin olası etkilerinden korunmak için, her kurumda özel...
Halife’nin gidişi
Cumhuriyet’in ilanını takip eden aylarda ülke, yeni bir siyasal rejimin inşası yolunda radikal bazı kararlar vermekteydi. Bu bağlamda...
Deprem, sivil toplum ve Aleviler
Depremleri takip eden büyük yıkım süreçlerinde sivil toplum alanının rolü üzerine tartışma, hem alana dair literatüre katkı açısından,...
‘Afet Yasası’ndan ‘yasal afete’…
“Afet yasasından bir yasal afet üretmek”, 2012’de çıkarılan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun üzerine, 2014’te yazdığım...
Depremin sosyolojisi
Türkiye’de çoğu insanın doğrudan ya da dolaylı bir deprem deneyimi vardır. Zira ülke geçmiş yıllarda kırılan/kırılmaya eğilimli fay hatlarında; yani...