birgün

3° PARÇALI BULUTLU

Vatandaşlık piyasası ve yeni vatandaş demografisi ‘Bir devlete zimmetlenmek’ olarak vatandaşlık, görece eski zamanlarda ortaya çıkmıştır. Antik Yunan siteleri bu deneyimin ilk... Yazının devamı... Alevilik ve akademi ya da “Alevi Akademisi” ‘Alevilik’ ve ‘akademi’ arasında pek çok özgün ilişkilenme biçiminden bahsedilebilir. Bunların başında ise bir inanç kimliği... Yazının devamı... Nüfusun tedip ve tenkili Türkiye’de toplumun bir kısmının muhtemelen çok aşina olduğu fakat büyük bir kısmının fazla haberdar olmadığı sözcüklerdir... Yazının devamı... Alevi katliamlarının “görünmezliği” Türkiye’de çok partili hayata geçişle birlikte Alevilere-Aleviliğe yönelik politik algıda bazı değişimler yaşanmıştı. Buna yol... Yazının devamı... İstanbul’un muhacir geleneği İstanbul’un etnik/inançsal kimlik haritasının inşasında, göçmenlik her zaman önemli bir işlev görmüş; şehir, bu olgu üzerinden... Yazının devamı... İnsan hakları haftasında idamı konuşmak: Şehirlerin hafızası ve idam deneyimleri Türkiye idam deneyimleri konusunda aslında oldukça olumsuz ve yüklü bir deneyime sahiptir. İster politik isterse bunun dışında... Yazının devamı... Türk yurdu şehirler yaratmak! Kent planlanma ve gelişim dinamiklerinin belirlenmesi gibi politikaların ötesinde anlamı olan Türk yurdu yaratmak ifadesi,... Yazının devamı... Darbe zamanlarında ölüme tutunmak Askeri darbelerin yarattığı toplumsal tahribatın yükü birçok farklı noktadan gözlemlenebilir. Bunlar içinde en dramatik... Yazının devamı... Dersim kırımı, neden? Devletin Dersim’e giremediği iddiası, gerçek dışı olduğu gibi, Dersim kırımını meşrulaştırmaya yönelik üretilmişti. Tıpkı... Yazının devamı... Muhafazakâr-modern geriliminde Atatürk’ü ‘koru(ma)mak’ Atatürk hakkında ‘eleştirel’ konuşmak, Cumhuriyet’in ilanından beri çoğunlukla modernler ve muhafazakârlar arasında en önemli... Yazının devamı... Dünyanın silikon şehirleri Silikon şehirler ifadesi, Mike Davis tarafından kapitalizmin yeni biçimleriyle ilişkili olarak ve çoğunlukla enformel kentleşme... Yazının devamı... Şehir göçtür Şehirleri tanımlamak için anahtar ifadelerden biri Innsbruck Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Yıldız’ın kullandığı biçimiyle... Yazının devamı... Modern zamanların küfür kültürü ve sosyolojisi Küfür, gündelik hayatın adeta olağan bir ritüeli olduğu halde sosyal bilimlerin ilgisine nadiren konu olmuş; kısmen psikoloji... Yazının devamı... Yeni muhafazakârların konut ve dönüşüm politikaları 1990’lı yıllardan bu yana merkezi ve yerel yönetimlerin geliştirdikleri konut politikalarının en dikkat çekici özelliği kamucu... Yazının devamı... Şehir literatürü, akademik etkinlikler ve sistemler Şehir literatürünün en önemli bölümünü, akademik etkinlikler (sempozyum, konferans, kongre, tezler vb.) aracılığıyla üretilen... Yazının devamı... 12 Eylül’den kalan şehirler 12 Eylül’de her şey devletin öngördüğü gibi işliyordu. Şehir pratiklerinde de anahtar kelime devlet idi. Bu öyle baskın bir... Yazının devamı... ‘Zorunlu misafirlik’ ya da ‘kanunsuz iskan’ deneyimleri 1960’lı yıllar Türkiye’sinin etnisite-nüfus politikaları, pek çok bakımdan özel olarak araştırma gerektiren detaylar içeriyor.... Yazının devamı... 41’inci yılında 12 Eylül cezaevlerinin sosyolojisini hatırlamak Devletlerin tarihinde olağanüstü dönemler, süregelen politikalarda kırılma anlamına gelir. Bu bir anlamda devletin yeniden... Yazının devamı... Türkiye’de sistemin ormanla mücadelesi Kulaklarımız ve zihinlerimiz genellikle devletin ormanları koruma görevine alışmıştır. Zira ormanlar kamu malıdır ve... Yazının devamı... Sosyalistler, mahalleler, şehirler ve gecekondular Sosyalistlerin mücadelesi kentlerde köklü izler bıraktı. O izleri gecekondu olgusunda aramak, sosyalistlerin durduğu yeri... Yazının devamı...
1 2 3 4 5