Cumhuriyet Özel Eki: Cumhuriyet’in çağrısı

Anadolu topraklarda emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin Cumhuriyet’le taçlanmasının ardından 100 yıl geçti. Saltanata karşı, Saray’ın hükümdarlığına karşı halkın yöneteceği bir rejimin inşası için atılmıştı bu büyük adım. Aradan geçen 100 yıl toplum üzerinde kalıcı bir iz ve gelenek bırakırken aynı şeyi siyasi iktidarlar için söylemek mümkün değil. 

Cumhuriyet bağımsızlık düşüydü. Ama 1950’lerden sonra sağ iktidarlar marifetiyle başta ABD emperyalizmi olmak üzere batının uydusu haline getirildi. Ekonomik, askeri ve en nihayetinde siyasi bağımsızlıktan bile söz edilemez duruma getirildi. Ülkenin bağımsızlığı için 100 yıl sonra yeniden emperyalizme karşı bir mücadele gerektiriyor.  Eşit yurttaşlık ve “kimsesizlerin kimsesi” fikri kağıt üzerinde kaldı. Gelir adaletsizliğinde dünya lideri konumunda. Laiklik adım adım yok edildi. Özellikle son 20 yıl laikliğe karşı savaşla yaşandı. İktidarın bu yaklaşımının ilk muhatabı kadınlar oldu. Toplumsal yaşamın dışına itilip evin içine hapsedilmeye çalışılan kadınlar en küçük hak için mücadele etmek zorunda. Tarikat ve cemaatler eliyle gerici azınlık ülkenin sahibi haline getirildi.  

Gençler geleceklerini kuramaz durumda. Hayalleri çalındı. Neredeyse ülkeden kaçamak zorunda bırakıldılar.  

Anadolu halkı yüz yıl sonra bir kez daha inisiyatif almak ve ülkeye bağımsızlıktan, emekten, özgürlükten, eşitlikten yana demokratik bir cumhuriyet armağan etmek zorunda. Bunu yapmanın yolu da içinde bulunduğumuz gerici karanlıkla mücadele etmekten geçiyor. 

Bugün içinde bulunulan durum üzerinden umutsuzluktan bahsedenler aradıkları cesareti, cüreti ve gücü yüz yıl öncesine bakarak bulabilir. Çok daha zor koşullar karşısında güçlü fikirlerin, inadın ve inancın yapabilecekleri yüz yıl öncesinde saklı. Birlikte büyük bir kararlılıkla bir kez daha karanlığa, gericiliğe ve Saray’a karşı 

Yaşasın Cumhuriyet. 

***

ZÜLFÜ LİVANELİ YAZDI: Cumhuriyetimizin gücü 

***

AHMET ÜMİT YAZDI: Cumhuriyet için mücadele edilmeli 

***

GÜLSİN ONAY YAZDI: Meşaleyi artık gençler taşıyacak 

***

JÜLİDE KURAL YAZDI: Yüz yıl sonra Rosa Luxemburg’a mektup 

***

ALTAN ERKEKLİ YAZDI: Cumhuriyet’i daha iyi anlatmak zorundayız

***

ERENDİZ ATASÜ YAZDI: 100. yılda Cumhuriyet tarihini düşünmek

***

HOCALARIN HOCASI KORKUT BORATAV: Yeniden kuruluşun kitlesi Gezide ortaya çıktı

***

OĞUZ OYAN YAZDI: Cumhuriyet’in tarihsel anlamı 

***

İBRAHİM AYDIN YAZDI: Türkiye Cumhuriyeti ve ulus devlet modeli 

***

ÖNDER İŞLEYEN YAZDI: Yeni yüzyıl, yeni bir devrim

***

MAZLUM ÇİMEN YAZDI: Yüzüncü yılında Cumhuriyet’in önemi 

***

SOL FEMİNİST HAREKET: Cumhuriyet, saltanat rejimine ve işgale karşı mücadelenin eseridir 

***

VECDİ SAYAR YAZDI: 100 yıl önce 100 yıl sonra

***

HAYDAR ERGÜLEN YAZDI: Yardımcı Ders Kitabı 101: “Efendiler buna Cumhuriyet derler!”

***

ESEN KARAKÜÇÜK YAZDI: İktidarın bayrakları, muhalefetin pembe gözlükleri 

***

BUKET UZUNER YAZDI: Cumhuriyet'in 100. yılı: Türkiye Cumhuriyeti’nin temel direği ‘kadın meselesi’ üstüne dikilmiştir 

***

NUR SÜRER YAZDI: Cumhuriyet, kadın devrimidir

***

MELİS DANIŞMEND: 100. yıl aydınlık günlerin habercisi olsun